Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi,  4. decembra 2021

Drahé deti, zohnite kolená v modlitbe. Ten, kto protirečí Kristovi, bude konať a ovládne rôzne národy. Bude veľká vojna a mnohí sa budú klaňať falošným ideológiám. Všade sa rozšíri duchovná smrť. V najbolestivejších chvíľach zostaňte s Ježišom. Nech sa stane čokoľvek, neodbočujte od pravdy. Som vaša Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Buďte opatrní. V rukách svätý ruženec a Sväté písmo. V srdci láska k pravde. Dajte mi ruky a ja vás povediem bezpečnou cestou. Vzdiaľte sa zo sveta a verne slúžte Pánovi. Odvahu! Pre spravodlivých príde Božie víťazstvo. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love