Spread the love

 

Istý muž mi nedávno zavolal a povedal mi, že jeho dom je zamorený démonmi. Povedal tiež, že na neho nedávno v posteli zaútočili a dusili ho. Nemohol dýchať. Vtedy inštinktívne nahlas zvolal: „V mene Ježiša Krista, choď odo mňa preč!“ Povedal to niekoľkokrát. Nakoniec démoni prestali.

Mnoho ľudí, na ktorých démoni útočia, hovorí, že sú nimi niekedy dusení. Uprostred exorcizmu sa posadnutá osoba začne nezvyčajne dusiť. Najhorší prípad, ktorý sme mali, bol, keď démon ústami posadnutej osoby povedal, že sú „nútení“ dusiť tohto človeka, kvôli exorcizmu, ktorý sme mu robili. Takže sa to démon snažil hodiť na nás. Moja odpoveď bola: „pekný pokus“.

Prečo démoni dusia ľudí? Za prvé, je to niečo, čo robia zvieratá. Zdrapia svoju korisť za krk, aby si ju podmanili a potom zabili. Démonom nie je dovolené zabíjať ľudí, ale v istých obmedzených možnostiach ich môžu dusiť, zvlášť tých posadnutých. Démoni konajú ako kruté šelmy a často sú aj znázorňovaní ako zvieratá. Dusia ľudí, čím sa snažia nastoliť svoju autoritu nad osobou a tiež vydesiť a zastrašovať ich. Ak ste niekedy boli dusení, viete, aké desivé to je.

Avšak, Boh nedovolí démonom, aby nás zabili. Taktiež je vhodnou reakciou to, čo urobil ten muž: prikázať démonom v Ježišovom mene, aby prestali. Všetci máme autoritu nad svojimi vlastnými telami a môžeme túto autoritu použiť, aby sme démonom povedali, že majú odísť.

Démoni sa snažia nastoliť svoju kontrolu skrze zastrašovanie a strach. My by sme si však mali vždy pamätať, že Ježiš je Pán! A my dôverujeme Jemu.

+++

Otec Stephen J. Rossetti je exorcista z Washingtonskej arcidiecézy, prednášajúceho na Catholic University of America, ktorý píše krátke zápisky o svojich osobných skúsenostiach s exorcizmom, démonmi, čarodejnicami a posadnutými . Nedávno mu vyšla aj kniha, kde mnohé tieto svedectvá taktiež popisuje.


Spread the love