Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 11. februára 2008

Drahí synovia a dcéry, zintenzívňujte svoje modlitby za Cirkev. Pán má všetko pod kontrolou, ale, pre dobro svojich ľudí, dovolí veľké skúšky proti Svojej Cirkvi . Príde deň, kedy Cirkev uvidí iba nemnoho zbožných ľudí a obrancov Pravdy. Budú nakazení falošnými doktrínami uvedenými skrze zlých teológov a mnoho sŕdc bude zatvrdnutých a nebudú prijímať Pravdu. Trpím kvôli tomu, čo vás očakáva. Počúvajte Pánov hlas a prijmite učenie nasledovníka Petra (vtedy Benedikta). Bolesť bude budúcnosťou Cirkvi. Urobte, čo dnes musíte urobiť, nenechávajte to na zajtra. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love