Spread the love

Sv. Kolumba, apoštol Škótov

 

Z denníčka Marie-Julie, 21. júla 1925

Panna Mária:

Moje drahé detičky, naďalej poznáte ďalšiu veľmi čiernu zlobu v mysliach ľudí – budú chcieť pustiť Moje kráľovstvo (Francúzsko – pozn. E.A.Bucc.)! Je predané nepriateľom, ktorých ste tak stĺkli (Moslimom?) a uprostred týchto nepriateľov, mnohým iným. Je to ľud všetkých národov spojených pre zradu, ktorá sa deje v predsieni pekla („Predsieň pekla“ je u Marie-Julie termín pre francúzsky parlament; to skrze parlament sa ona zrada na Francúzsku uskutoční). Prezidentom je satan zúriaci nad vierou Mojich detí a nad veľkými milosťami, ktoré sa rozmnožujú na tejto úbohej zemi a trochu všade.

Moje detičky, netraste sa. Moja silná ruka vás ochráni… (proti) zúrivosti satanových ľudí, zavádzajúcich zradcov a čiernych zločinov. Oni sú satanovými brlohom , jeho predsieňou a sú už jeho peklom. Oni ich nosia v sebe.

Detičky, netraste sa. Moje materinské Srdce vás zachráni s Najsvätejším Srdcom (Ježišovým) a odvrhnutý kríž bude žiariť nad nebeskou klembou v bielom a zlatom oblaku, a lúče lásky zostavia tieto slová: „Spravodlivé duše, duše vybraných opäť žiť po všetkých tých katastrofách, choďte cez ruiny, ktoré súženie zanechalo, neste na svojich hrudiach strom života , podstieľku Spasiteľa sveta, voľbu Jeho lásky“.

Vám, Moje detičky, udelím zdravie. Dávam vám silu prechádzať úbohou zdevastovanou zemou, kde bude množstvo duší v chradnúcich telách omráčených strnulosťou. Budete apoštolmi vzrastajúcej viery, odvahou týchto úbohých zasiahnutých duší, budete rozsievačmi viery, semenom milosti; množstvo duší bude zachránených, kým mnohé telá zostanú postihnuté… paralyzované strachom z Boha pre ich večné dobro.

Moje drahé detičky, odvahu, kríž je (vždy) ťažký pre všetky Moje malé kresťanské deti. Môj Božský Syn povedal: „Moja Matka, rozmnožím skúšky na Svojich spravodlivých a dám im (tiež) veľké milosti. Toto bude posledné zlato ich útrap, ktoré použijem na spásu duší, nie všetkých, ale počtu, ktorý je v Mojom pláne“.

Keby ste vedeli, akým pokladom je čistá bolesť! Je to dosť na spásu tisíc hriešnikov, tisíc stratených duší, ktoré milosrdné utrpenie zachraňuje pred (večným) peklom! V utrpení je láska, a láska a milosrdenstvo sú dve neoddeliteľné sestry, ktoré spolupracujú.“

Viaceré proroctvá sa zmieňujú o tom, že ihneď po III. svetovej vojne a Troch dňoch temnoty sa na nebi zjaví veľký kríž ako symbol ukončenia obdobia trestov a znak Božieho uzmierenia s ľudstvom. M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love