Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. decembra 2021

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím pre vaše utrpenia. Zohnite kolená v modlitbe, lebo len so silou modlitby dokážete unisť ťarchu budúcich skúšok. Veľká loď postupuje smerom k veľkému stroskotaniu. Mnohí spravodliví budú vyhnaní von, ale Pán svojim príde pomôcť. Majte odvahu a svedčte, že patríte Pánovi. Neodbočujte od pravdy. Počúvajte ma. Hľadajte silu v evanjeliu a v Eucharistii. Keď pocítite váhu kríža, volajte Ježiša. On vás miluje a neopustí vás. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love