Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1. januára 2016

Drahé deti, Ja som vaša Matka. Milujem vás takých, akí ste a žiadam vás robiť dobre všetkým. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom. Teraz je čas veľkého duchovného boja. Smerujete v ústrety bolestivej budúcnosti a mnohí z vrúcnych veriacich budú piť trpký kalich utrpenia. Kalvária pre Cirkev bude veľká. Mnohí z tých, vybraných brániť (Kristovu) Pravdu, spôsobia škandály a rozdelenia. Na kolenách sa modlite. Nevybočujte z cesty Pravdy. Prijmite Evanjelium Môjho Ježiša a žite Moje napomínania s láskou.

Chcem vám pomôcť, ale nechcem vás nútiť. O svoj duchovný život sa starajte. Ste vo svete, ale patríte Pánovi. Víťazstvo Božie príde pre tých, ktorí žijú Moje posolstvá. Odvahu. Nič nie je stratené. Dajte mi svoje ruky a Ja budem kráčať s vami. Vpred s odvahou a radosťou! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen

„Ak bude nevyhnutné rozdeliť ľudí podľa očkovania, cirkev to bude rešpektovať.“

-greckokat. biskup Cyril Vasiľ-

(https://dennikstandard.sk/142804/biskup-cyril-vasil-ak-bude-nevyhnutne-rozdelit-ludi-podla-ockovania-cirkev-to-bude-respektovat/)

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love