Spread the love

V posledných dňoch zaujala odvážna kázeň otca Jaroslava Klíča, ktorý na svojej kázni –, ktorú možno nájsť aj na Youtube – jasne vyhlásil, že „očkovanie nie je morálnou povinnosťou“ a že „svedomie stojí nad ľudským zákonom“.

Kňaz na začiatku svojej kázne upozorňuje, že pred každým veľkým a dôležitým rozhodnutím sa „máme vždy modliť, aby sme sa vedeli správne rozhodovať“ a že máme rešpektovať svoje svedomie ako „najvyššiu inštanciu“, keďže svedomie je „Boží hlas, ktorý hovorí do srdca človeka“…

Celý článok „Slovenský kňaz: „Očkovanie nie je morálnou povinnosťou!““ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love