Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 23. marca 2021

Drahé deti, kráčate do budúcnosti plnej duchovných bojov. Tí, ktorí sú odcudzení (od Pána), neunesú ťarchu skúšok. Zostaňte s Ježišom a silu vyhľadávajte v modlitbe. Ľudstvo sa odvrátilo od (svojho) Stvoriteľa a kráča v ústrety veľkej priepasti. Čiňte pokánie a navráťte sa k Tomu, ktorý je vaším jediným Spasiteľom. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo k vám prichádza. Počúvajte Ma!

Nedovoľte Božiemu nepriateľovi, aby vás oklamal a odvrátil vás od cesty, ktorú vám vyznačujem. Odvahu. Pre spravolivých príde Božie Víťazstvo. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love