Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21. marca 2018

Drahé deti, veľká búrka (revolúcia/nepokoje) odvedie loď (Cirkev) z jej kurzu a bude veľkého utrpenia pre mužov a ženy viery. Vložte svoju dôveru do Môjho Syna Ježiša. On svojich ľudí zachráni z veľkého odpadu od viery. Strašné budú škody, ale pre spravodlivých príde víťazstvo. Ja som vaša Matka a trpím pre to, čo ku vám prichádza. Nevzďaľujte sa od Pravdy. Stojte pevne, ako vám ukazujem. Dôverujte Ježišovi, pretože On Sám je vašou Cestou, Pravdou a Životom.

V Ňom je útecha a spása. Obráťte sa k Tomu, ktorý vidí, čo je skryté a pozná vás po mene. Pevne verte Evanjeliu a dovoľte Slovám Môjho Ježiša, aby zmenili vaše životy. Silu vyhľadávajte v modlitbe a v Eucharistii. Po všetkej bolesti príde víťazstvo. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love