Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 11. novembra 2021

Drahé deti, pravá Cirkev môjho Ježiša bude prenasledovaná a bolesť mužov a žien viery bude veľká. Kvôli zlým pastierom bude všade prítomný neporiadok. Len verní pravému Učiteľskému úradu Cirkvi môjho Ježiša budú zachránení od veľkého stroskotania vo viere. Buďte opatrní. Zohnite kolená v modlitbe. Hľadajte silu v Evanjeliu a v Eucharistii. Neschádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala počas týchto rokov. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Buďte učenliví a všetko pre vás dobre dopadne. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. novembra 2021

Drahé deti, kráčate smerom k budúcnosti, kde mnohí prijmú to, čo je falošné. Zostaňte s pravdou. V Božom dome bude veľký duchovný zmätok, ale vy, ktorí ste Pánovi, milujte a obhajujte pravdu. V Bohu niet polopravdy. Otvorte svoje srdcia Pánovi a zvíťazíte. Nezabudnite: vaša obranná zbraň je v lekciách z minulosti. Obráťte sa! Toto je ten správny čas na váš návrat. Venujte časť svojho času modlitbe. Iba silou modlitby môžete prekonať diabla. Neklesajte na duchu. Nič nie je stratené. Dôverujte Pánovi a On vám dá víťazstvo! Po všetkom súžení, Pán osuší vaše slzy. Odvahu! Milujem vás a vždy budem pri vás. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love