Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. augusta 2008

Drahí synovia a dcéry: milujte Pravdu a budete vedení k svätosti. Buďte verní Ježišovi a všade svedčite, že patríte Pánovi. Kráčajte v jednote s Cirkvou a Pánom budete odmenení. Buďte verní. Nech sa vaša vernosť stane svetlom neverným. Buďte Božími nástrojmi pre druhých. Nestrácajte hlavu. Neustupujte.

Cirkev bude prežívať chvíle utrpenia. Kríž nezáujmu, poníženia a perzekúcie doľahne na Cirkev. Cirkev Môjho Syna Ježiša prejde cez údolie temnoty, ale dosiahne víťazstva. Zostávajte s Cirkvou! Týmto spôsobom si môžete byť istí víťazstvom. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love