Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 5. Júla 2013

Drahé deti, súženie a smrť poznačia budúcnosť Cirkvi, ale víťazstvo príde pre mužov a ženy viery, ktorí prežijú veľké prenasledovanie a hroznú perzekúciu. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Boh dovolí všetko toto, aby sa Cirkev vrátila, kde kedysi bývala. Keď sa bude zdať všetko stratené, zjaví sa muž viery (buď Veľký francúzsky kráľ, alebo Anjelsky pápež). Jeho charizma a svätosť priláka odlúčených. To bude čas konečného Víťazstva Môjho Nepoškvrneného Srdca.

Odvahu. Neoddeľujte sa od modlitby. Ja budem kráčať s vami. Nech sa stane čokoľvek, neoddeľujte sa od Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love