Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 9. októbra 2021

Drahé deti, nevzďaľujte sa z cesty, ktorú som vám ukázala. Ste dôležití pre uskutočnenie mojich plánov. Vzdiaľte sa zo sveta a prijmite moje výzvy. Nezabudnite: všetko v tomto živote pomíňa, ale Božia milosť vo vás bude večná. Ľudstvo kráča k duchovnej priepasti. Vráťte sa k Ježišovi. Nedovoľte, aby vás diabol oklamal a zotročil. Ste Pánovi a len Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Zohnite kolená v modlitbe. Hľadajte Ježiša v Eucharistii, aby ste boli veľkí vo viere. Odvahu! Milujem vás a vždy budem stáť pri vás, aj keď ma nevidíte. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love