Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 28. februára 2013

Drahé deti, na kolenách sa modlite. Idete v ústrety budúcnosti veľkého duchovného súženia. Petrova loď (Cirkev) bude čeliť veľkým búrkám a trón sa zatrasie. Peter (pápež) bude kráčať medzi tŕním. Smer Cirkvi sa zmení a mnohí veriaci si nad tým umyjú ruky. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím kvôli tomu, čo na vás prichádza. Počúvajte Ma: modlite sa. Vojna príde tam, kde by malo byť pokoja. To, čo som vám v minulosti oznámila, sa stane. Milujte Pravdu a prijmite Evanjelium Môjho Ježiša. Keď sa všetko bude zdať stratené, muži a ženy viery budú svedkami Pánovho mocného zásahu. Spravodliví nebudú porazení! OdvahuToto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Ida Peerdemanová, 20. st.

„Pred svojimi očami vidím zreteľne krajinu Talianska. Vypadá to, akoby všade zúrila búrka. A počujem slovo – „Exil.““

Yves Dupont, „Catholic Prophecy,“ s. 79

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love