Spread the love

 

Port Royal bol New Yorkom 17. storočia. Možno by to tak bolo bývalo dodnes, keby ho nebola zmietla nevídaná devastačná katastrofa.

 

V roku 1654 poveril vtedajší lord protektor Anglicka Oliver Cromwell dvoch dobrodruhov – Roberta Venablesa a Williama Penna, aby dobyli ostrov Hispaniola (dnešné Haiti), ktorý mal v tom čase pod patronátom Španielske kráľovstvo. Dôvody boli dva: jednak strategická poloha, ktorá umožňovala kontrolu nad obchodom medzi vzmáhajúcim sa „Novým svetom“ (americkým kontinentom) a Európou. A jednak to, že Španieli mali v Atlantiku, a zvlášť v Karibskom mori, vybudovanú sústavu kolónií, ktorú súťaživí Angličania už dlho nemohli zniesť.

Lenže výprava Venablesa a Penna nebola úspešná. Španielska armáda urobila s anglickými najatými žoldniermi krátky proces. Dobrodruhovia vedeli, že im doma za tento nezdar hrozí slučka. Aby nejako odčinili tento svoj neúspech, rozhodli sa pre ešte jeden pokus o útok. Tentoraz už ale neútočili na silne opevnenú Hispaniolu, ale na slabo bránenú Jamajku. V máji 1655 sa 7 000 anglických žoldnierov vylodilo pri Španielskom meste, hlavnom meste vtedajšej Jamajky. Celá Jamajka mala iba nejakých 2 500 obyvateľov, takže španielska enkláva na ostrove skončila pomerne rýchlo. Ešte to nikto netušil, ale práve sa začala zlatá éra tohto karibského ostrova, ktorá ale mala trvať len nejakých 35 rokov a ukončená mala byť zvlášť nevídanou katastrofou.

Avšak Španieli sa Jamajky nemienili vzdať len tak. Podnikli preto niekoľko útokov na opevnené mesto s názvom Fort Cromwell (Cromwellova pevnosť), ktoré noví osadníci medzitým vybudovali. Ako však napovedá už názov, Fort Cromwell bola skôr veľká vojenská základňa než mesto v pravom zmysle slova. V bitkách o „Ochio Rios“ v roku 1657 a „Rio Nuevo“ o rok neskôr však španielske galeóny pohoreli. Hoci obe európske veľmoci po týchto udalostiach podpísali mierovú zmluvu, podľa ktorej Španielsko stratilo akýkoľvek nárok na Jamajku, anglickí novousadlíci ostávali voči starému nepriateľovi obozretní a nedôverčiví. Urobili preto krok, ktorý sa mal zapísať do dejín – v novozaloženom hlavnom meste s názvom Port Royal (Kráľovský prístav) povolili žiť ľuďom, ktorí sa na vlastnú päsť živili prepadávaním lodí, prístavov a rôznych usadlostí po celom Karibiku, teda pirátstvom. Na oplátku sa piráti zaviazali k tomu, že slabej kráľovskej vojenskej posádke pomôžu s obranou ostrova, keby došlo k jeho napadnutiu.

Ako líška v kurníku

Povoliť pirátskym bandám ich činnosť bolo podobné, akoby sa dnes povoľovalo „podnikanie“ mafiánskym skupinám. Piráti mali vo svete v prvom rade povesť zločincov, ktorí sa zaoberajú nelegálnou činnosťou. Pirát bol námorný lupič, ktorý sa vyskytoval všade tam, kde kvitol námorný obchod. Ako však už bolo spomenuté, rabovanie prístavov mu taktiež nebolo cudzie…

 

Pokračovanie článku tu

 


Spread the love