Spread the love

Tweet, ktorý v roku 2018 zavesil na svoju stránku známy komik a herec Jim Carrey. Hovorí:

Ježišov príbeh je skvelým príkladom cesty ku spáse skrze úprimnosť a odvahu tvárou v tvár utrpeniu, vzdaniu sa vlastného ega (tvoja vôľa, nie moja vôľa) a odpusteniu. Ako budete niesť svoj kríž vy?

Veselý veľký piatok!

Ja by som ešte doplnil, že Kristovo zmŕtvychvstanie by pre veriaceho človeka malo byť najväčšou udalosťou v celých dejinách sveta.

 


Spread the love