Spread the love

Je to kniha, ktorá je u nás prakticky neznáma. A predsa o nej písali také portály ako The American Conservative, National Interest, či sám veľký The New York Times. Autori článkov si pomáhali oným historickým románom pochopiť strednú Európu a ľudí v tejto časti sveta žijúcich, rovnako ako aj lepšie porozumieť nemilosrdnej histórii tak často smerujúcej k tragickému koncu veľkých a kedysi mocných ríš. A hoci bola táto kniha napísaná už v 30. rokoch 20. storočia, stále je to jedno z nagenialnejších diel ktoré v strednej Európe (a o strednej Európe) vznikli. Na žiadnu inú knihu pojednávajúcu aj o našich dejinách som na anglicky písaných portáloch nenarazil toľko krát, ako na túto jednu.

Reč je o Pochode Radeckého od rakúskeho spisovateľa Josepha Rotha.

Je to melancholický román o páde jednej z najstarších a najtradičnejších ríš starého európskeho sveta: o konci Habsburskej monarchie (teraz už Rakúsko-Uhorsku). Príbeh knihy zachytáva osudy troch generácií šľachtického rodu Trottovcov, ktorí pochádzali zo slovinskej časti ríše.

Starý otec bojoval v Habsburskej armáde a zúčastnil sa bitky pri Solferine, kde zachránil mladučkému cisárovi Františkovi Jozefovi život, za čo bol odmenený pasovaním do šľachtického stavu. Jeho syn pôsobil ako vysoký úradník na Morave a v jeho príbehu už začíname vidieť prvé nebezpečné trhliny v 500-ročnej ríši. A osud rodu Trottovcov sa uzatvára vnukom, ktorý bol nasadený ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády v I. svetovej vojne.

Jazyk románu je úžasne farbistý, pán Roth mal talent na rôzne nečakané metafory. Táto kniha mi pripadala ako dáky renesančný obraz, ktorý je  preplnený rôznymi postavami a zároveň rozpráva akýsi skrytý príbeh. Natoľko sú osudy rodu Trottovcov živé, hravé a tragické zároveň. Moment, kedy sa postavy dozvedajú o úmrtí následníka trónu, je vskutku čírym umeleckým dielom plným rôznych tajomných symbolov.

V knihe jednoznačne cítiť autorov zármutok za koncom ríše; a vskutku, v jednom z rozhovorov sa vyjadril že s koncom Habsburskej monarchie prišiel o svoj jediný domov.

Joseph Roth by si za Pochod Radeckého zaslúžil Nobelovu cenu, údajne mu unikla len veľmi tesne.

Aj Slovensko má svoje impozantné imperiálne cisárske dejiny. A snáď neexistuje kniha, ktorá by ich približovala lepšie ako Pochod Radeckého od Josepha Rotha.


Spread the love