Spread the love

 

Príbeh blahoslavenej Alexandriny Márie da Costa, zvanej tiež „štvrtá vizionárka z Fatimy“, je nesmierne fascinujúci a je vskutku trestuhodné, že o nej na Slovensku doposiaľ vieme tak málo. Aj pri príležitosti zasvätenia Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápežom Františkom preto chceme predstaviť jej nezvyčajný životný príbeh.

Veselá huncútka

Alexandrina Mária da Costa sa narodila 30. marca 1904 v dedinke Balasar, asi 65 km severne od Porta v Portugalsku. Táto dedinka bola už v čase Alexandrinho narodenia pútnickým miestom a to pre záhadný úkaz kríža, ktorý sa ešte v roku 1832 začal zjavovať nad tamojším kostolom sv. Eulálie. Sám Pán Ježiš neskôr Alexandrine počas jej dlhých rokov ťažkého utrpenia vyjavil podstatu tohto záhadného fenoménu, keď jej povedal:

. . . pred storočím som nariadil, aby táto farnosť bola privilegovaná krížom na znak ukrižovania. Kríž bol hotový, chcel len obeť. Ale teraz som si vybral človeka, ktorý naplní moje božské plány; si to ty.“…

Celý článok “Bl. Alexandrina Mária da Costa – „štvrtá vizionárka z Fatimy““ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love