Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. Marca 2022 (deň pred zasvätením)

Drahé deti, jed je v strome a nie v ovocí (tzn. „v Cirkvi je jed, ale sviatosti sú stále platné“). Minca kráľa (pápeža) poddaných neoslobodí. Na kolenách sa modlite za Cirkev Môjho Ježiša. Silu vyhľadávajte v Eucharistii, lebo len tak môžete dosiahnuť víťazstvo. Zrkadlo je zahmlené (?) a tajomstvo pokračuje. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love