Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 17. marca 2022

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás volala k úprimnému obráteniu. Povedzte každému, že Boh sa ponáhľa a že toto je príležitosť pre váš návrat. Ľudstvo kráča k veľkej priepasti. Slzy útrap a náreky budú počuť všade. Obráťte sa! Môj Pán vás očakáva. Neustupujte.

Pevne zostávajte stáť na ceste, ktorú vám vyznačujem a víťazstvo Božie pre vás príde. Milujte a bráňte Pravdu. Pravda vás udržuje od duchovnej slepoty a vedie vás k svätosti. Čiňte pokánia! Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Svojmu Synovi Ježišovi. Odvahu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. marca 2022 (sviatok sv. Jozefa)

Drahé deti, dajte zo seba to najlepšie v úlohe ktorou vás Pán poveril. Napodobňujte Jozefa, aby ste boli veľkými vo viere. Jozefou radosťou bolo naplňovať úlohu, ktorou ho poveril Otec v starostlivosti o milovaného Syna. Jozef zažil ťažké chvíle, ale vedel ako uvítať Volanie Pánovo a bol verný. Boh vás volá. Snažte sa byť vernými. Odvráťte sa od sveta a privráťte sa k Tomu, ktorý jediný je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Nedovoľte fascinujúcim veciam sveta spôsobiť vám duchovnú slepotu.

Vašou šľachetnúlohou je byť ako Ježiš vo všetkom. Otvorte svoje srdcia láske. Ľudstvo stratilo pokoj, pretože ľudia sa odvrátili od pravej lásky. Nemajte starosti. Majte odvahu. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú Otcom prehlásení za blahoslavených. Nezabúdajte: vaším cieľom musí byť Nebo. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love