Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. Júla 2018

Drahé deti, Ja som vaša Matka a milujem vás. Pevne stojte na ceste, ktorú vám vyznačujem všetky tie roky. Na kolenách sa modlievajte, lebo iba tak môžete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Veľký plán zlých ľudí dosiahne kňazstva; mnohí budú zmätení a len nemnohí zostanú pevní vo viere. Eucharistia je najväčší poklad Cirkvi Môjho Ježiša , pretože v nej je skutočne (obsiahnutý) Môj Syn Ježiš v Tele, Krvi, Duši a Božstve. Toto je neoddiskutovateľná Pravda.

Buďte opatrní; nech sa stane čokoľvek, zostávajte v Pravde. Starajte sa o svoj duchovný život a nedovoľte veciam sveta, aby vás vzdialili od Pána. Odvahu. Vy ste Pánovi a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Nezabúdajte: všetko v tomto živote pominie, ale Milosť Božia bude večná. Viera musí byť vždy vašim najväčším pokladom v tomto živote. Len skrze vieru môžete prísť do Neba. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love