Spread the love

Katolícke proroctvá hovoria, že Veľký katolícky kráľ bude postupovať Európou s „krížom v jednej ruke a mečom v druhej“, že „vyvráti všetky republiky“, či že „zničí ríšu moslimskú“.

 

Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane udatný kráľ samotným Bohom pomazaný…

Ctihodný B. Holzhauser, 1685-

Panna Mária sľúbila veľké veci, ak bude Rusko správne zasvätené jej Nepoškvrnenému Srdcu. Zdá sa, že šokujúce vyhlásenie pápeža Františka – „pápeža elít“ ako ho niektorí nazývajú a azda nie neprávom – môže skutočne viesť k platnému zasväteniu, čo je udalosť, ktorá sa nikdy doposiaľ nestala, aj keď mnohí sa tvária, že áno.

Ako inak si vysvetliť mohutnosť akú celá udalosť nabrala – keďže sa jej chystá zúčastniť veľké množstvo biskupov, kňazov a laikov a to liberálnych aj konzervatívnych? Keď Ruské tanky rolujú Ukrajinou a Rusi sa chvastajú, že idú obnoviť Sovietsky Zväz? Pápežovi Františkovi sa podarilo nemožné – dokázal spojiť tradicionalistov s ultraliberálmi. Toto by Benedikt nikdy nedokázal, lebo liberálny episkopát by ho jednoducho odignoroval.

Ale k veci: máme prisľúbenia, že ak bude celý úkon vykonaný podľa požiadaviek z Fatimy, potom:

a) katolicizmus zažije v Európe znovuzrodenie

b) Rusko sa stane (grecko)katolíckym národom (na to poukázal biskup Schneider)

c) dokonca že veľká časť moslimského sveta sa obráti na katolícku vieru (ako som už spomenul v článku Prečo je Fatima ešte aj po sto rokoch najaktuálnejším mariánskym zjavením)

Skrátka došlo by k obrovskej zmene na celej planéte. Táto zmena má aj názov: triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

 

Vzostup kráľa

Lenže keď si vezmeme rôzne katolícke proroctvá, zistíme, že onen termín priamo použitý v zápiskoch sestry Lucie – triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – je vlastne eufemizmom (/vyjadrením) pre nečakaný vzostup katolíckeho kráľa vo Francúzsku počas nepokojov v tej krajine.

Dáva to zmysel: proroctvá uznané biskupmi hovoria, že vo Francúzsku vypukne občianska vojna a jej víťazom sa stane potomok francúzskych kráľov a oddaný katolík menom Henri Bourbon (dnes je jeho identita neznáma). Bude to on, kto zo svojho novo-nadobudnutého postavenia započne veľký program rekatolizácie Francúzska.

Približne v tomto období však majú Európu a zvlášť práve Francúzsko napadnúť spojené armády stále bezbožného Ruska a moslimských národov. Henri ich nielenže s Božou pomocou vyženie z celej Európy, ale doslova zničí ich vládcov, „tyranov východu“. Následne začne s obdobným programom (re)katolizácie aj vo zvyšku jemu podrobenej Európy, v Rusku a moslimských krajinách, ktoré dobyl a ovládol.

Rusko sa teda skutočne pod jeho vedením spojí s Rímom a moslimské národy sa pod jeho rukou vzdajú falošného islamu a príjmu pravú katolícku vieru. Henri tiež v zničenom Ríme dosadí nového pápeža a ten bude pre svoju skutočnú svätosť nazvaný „Anjelským pápežom“. Celú Európu a skrze ňu aj celý svet povedie so svojim „tímom“ úprimne veriacich a tomu oddaných ľudí k opätovnému prijatiu katolíckeho náboženstva.

Takže áno – nemyslím si, že zasvätenie zabráni katastrofe; na to je už príliš neskoro, keďže „bludy Ruska“ sa už do sveta rozšírili a onen jed už Cirkev a svet zabíja. Avšak myslím si, že výrazne urýchli koniec tej katastrofy a že následný triumf bude absolútne fenomenálny.

 

Máriina ríša

V knihe „Fatima: Posolstvo tragédie či nádeje?“ od A. A. Borelliho(knihu si možno objednať na tejto adrese) sa na strane 86 v poznámkach pod čiarou nachádza tento zaujímavý text:

Toto všetko sa podivuhodne spája so slávnymi „článkami O pravej pobožnosti k Preblahoslavenej Panne Márii“ od sv. Ľudovíta Maria Grigniona z Montfortu a s jeho nie menej známou „plamennou modlitbou“, predpovedajúcou „Máriino kráľovstvo“. V Máriinej ríši bude – podľa slov tohto svätca – Matka Božia hrať zvrchovane dôležitú úlohu v živote duchovných a svetských spoločností a bude mať predovšetkým zvláštnu moc nad dušami. Príde tak k pravému oživeniu svätej Cirkvi a kresťanskej kultúry. Fatimské posolstvo je nádherný prísľub uskutočnenia tejto prorockej vízie ešte počas našich dní

Bude to skutočný triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Modlime sa, postime sa a čiňme pokánie zaň v tento veľký a raz slávny deň. Ako sa nachádza v zápiskoch Pedra Régisa – „zajtrajšok bude lepším“. Myslím, že tieto slová plne nevystihujú to, akým fenomenálnym zajtrajšok po správnom zasvätení (ak sa vydarí, v čo však pevne verím a dúfam) bude.

M

Súvisiace:

Aký vlastne má byť ten predpovedaný „Veľký katolícky kráľ“ a bojovníci jeho svätej armády?

Konštantín Veľký – predchodca Veľkého katolíckeho kráľa


Spread the love