Spread the love

 

Tento článok vyšiel pôvodne na mojom blog.pravda v marci 2020

(https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2020/03/07/aky-vlastne-ma-byt-ten-predpovedany-velky-katolicky-kral-a-bojovnici-jeho-svatej-armady/)

 

TECHNICKÁ POZNÁMKA: poprosil by som všetkých tých, ktorí kopírujú moje články a preklady, aby uvádzali aspoň moje meno a nevydávali tak túto moju prácu za svoju. Ďakujem.

 

Mních z Tour

 

Strašná revolúcia sa rozšíri do každého francúzskeho mesta. Táto revolúcia bude trvať len niekoľko mesiacov, no bude strašná; krv bude tiecť všade pretože zloba bezbožných dosiahne vrcholu. Obete nebude možné spočítať … Francúzsky ľud sa počas tejto kritickej chvíle znovu obráti k Bohu a začne sa modliť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Panne Márii Nepoškvrnenej. Francúzsky ľud bude žiadať Boha o kráľa, takého, ktorý bude vyvolený Ním samotným. A on skutočne príde, záchranca, ktorého Boh šetril pre Francúzsko.

 

Ctihodný Bartholomew Holzhauer, 1658

 

Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane udatný kráľ samotným Bohom pomazaný.  Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.

 

Z anglickej Wikipédie

 

Posledný Rímsky Cisár alebo Posledný Cisár sveta je postava zo stredovekých európskych legiend vyvinutých z kresťanskej etymológie. Legendy predpovedajú, že pred koncom časov sa posledný kráľ/cisár objaví na Zemi, aby znovuobnovil Svätú Ríšu Rímsku …

Podľa katolíckej tradície, Veľký kráľ má obnoviť a znovunastoliť vládu Európskych katolíckych kráľovských rodov na Západe, zničiť sily heretikov a ateistických rebelov a úspešne konvertovať mnoho Moslimov a Židov na katolícku vieru.

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/

 

 

OBSAH:

A)Aký bude Veľký katolícky kráľ?

B)Kto budú vojaci svätej armády Veľkého kráľa?

 

 

A)Aký bude Veľký katolícky kráľ?

 

1)Jeho meno bude Henri

Marie-July Jahenny, 1874

„Z neba uvidíš triumf Cirkvi dláždený čelom môjho skutočného služobníka HENRIHO DE LA CROIX, ktorého meno je v Knihe (života) zapísané zlatým (písmom).“

M.de la Franquerie „Marie-July Jahenny,la stigmatisée bretonne,“ s. 58

 

 

Anna Katarína Emmerichová, 1820

„Mala som víziu svätého vládcu Henriho. Videla som ho v noci kľačať samého pod hlavným oltárom v (nejakom) veľkom a nádhernom chráme… Uvidela som Presvätú Pannu zostupovať k nemu dole. Na oltár položila červené plátno pretkané bielou tkaninou. Položila (tam tiež) knihu vykladanú nádhernými kameňmi. Zapálila sviečky ako aj večné svetlo. Potom prišiel sám Spasiteľ. Mal na sebe kňažské rúcho a niesol kalich so závojom. Dvaja anjeli mu posluhovali a ďalší dvaja stáli za ním.

Omša bola krátka. Jánovo evanjelium sa na konci nečítalo. Keď sa omša skončila, Mária prikročila k Henrimu a zodvihla k nemu svoju pravú ruku hovoriac, že to je znak jeho čistoty. Potom ho nabádala, aby neochaboval. Následne som uvidela anjela, ktorý sa dotkol jeho boku, (podobne), ako tomu bolo u Jákoba. Henri bol vo veľkých bolestiach a od tej doby kríval…“

Y. Dupont, „Catholic Prophecy,“ s. 62

 

2)V čase svojho vystúpenia ešte nebude mať štyridsať rokov

francúzska verzia gloria.tv

Vieme, že Veľký kráľ bude mladý a inšpirovaný Bohom. Rovnako ako (svätá) Jana z Arku, aj on bude vedený svätým Michalom (Archanjelom).

 

Sv. Kataldus, 5. stor.

„Veľký kráľ bude viesť vojnu až kým nedosiahne veku štyridsať rokov. Zhromaždí obrovské armády a vyženie tyranov zo svojej krajiny.“

Dupont, „Catholic Prophecy,“ s.13

 

POZN.:

Podľa všetkých proroctiev budú vojnové udalosti trvať tri až štyri roky, takže v čase keď začne kráľ Henri zhromažďovať prvé malé hlúčiky svojich bojovníkov, bude mať nejakých 36 / 37 rokov.

 

3)Hoci bude potomkom francúzskych kráľov, on sám pravdepodobne nebude rodený Francúz

Sv. Cézar z Arlés, 5. stor.

„Keď bude celý svet, a zvlášť Francúzsko, a vo Francúzsku zvlášť provincie severu, východu a nadovšetko Lorraine a Champagne korisťou najväčších nešťastí a skúšok, vtedy budú provincie zachránené princom, ktorý bol v mladosti v exile a ktorý obnoví korunu.“

G. Culleton, „Prophets and Our Times,“ s.126

 

Josefa von Bourgová, 1807

„Boh si vyberie potomka Konštantína Veľkého, Pipina a svätého (kráľa) Ľudovíta, ktorý bol skúšaný dlhú dobu, aby prišiel z exilu a vládol nad Európou. Na hrudi bude mať znak kríža a okrem toho, že to bude muž nábožný, bude tiež milý, múdry, spravodlivý a mocný. Pod ním sa bude katolícke náboženstvo rozširovať ako nikdy pred tým.“

G. Culleton, „Prophets and Our Times,“ s. 181

 

 

Sv. Brigita švédska, 1373

„Tá nešťastná vojna sa skončí, keď bude zvolený panovník španielskeho pôvodu… bude víťaziť skrze znak kríža. Zničí židovské a moslimské sekty. Obnoví Chrám Hagia Sofia (v Konštantínopole) a celá Zem bude nažívať v mieri a prosperite; a na mnohých miestach budú založené nové mestá.“

G. Culleton, „Prophets and Our Times,“ s.154

 

4)„V mladosti hriešnik v dospelosti svätec“

Sv. František z Paoly, 1407 

List Simeonovi de Limenovi, pánovi Montaltskému

„Medzi tvojimi potomkami bude jeden, ktorý bude ako Slnko medzi hviezdami; bude to syn prvorodený: v detstve bude ako svätec, vo svojej mladosti (však) ťažký hriešnik. Potom sa ale plne obráti k Bohu i bude činiť veľkého pokánia. Hriechy mu budú odpustené a stane sa veľkým svätcom.

Stane sa z neho veľký vojvodca a princ svätých mužov, ktorí budú nazvaní „svätí nositelia kríža Ježiša Krista;“ i zničia sektu mohamedánsku a aj zvyšok bezbožných…“

G. Culleton, „Prophets and Our Times,“ s. 159

 

5)Výzor…

David Poreus, 1622

„Veľký kráľ bude francúzskeho pôvodu… (bude mať) vysoké čelo, veľké čierne oči, jemne hnedé vlnité vlasy, orlí nos. Rozdrví nepriateľov pápeža a dobyje celý východ.“

G. Culleton, „Prophets and Our Times,“ s. 170

 

6)Dôležitý znak: bude krívať

Yves Dupont, 1954, komentár

„Henri je (ten) Veľký kráľ vybraný Bohom, aby obnovil všetky veci v Kristovi. Množstvo proroctiev sa zmieňuje, že bude krívať. Presvätá Panna ho nabáda, aby neochaboval (na mysli), pretože nepriateľov Cirkvi je možné poraziť, hoc bude jeho cesta posiata ťažkosťami.“

Dupont, „Catholic Prophecy,“ s. 62

 

7)Svoju armádu začne zhromažďovať niekde neďaleko mestečka Lurdy na juhu Francúzska

Cure z Ars, 1859

„Parížski komunisti… pôjdu do celého Francúzska a veľmi sa rozmnožia. Popadnú zbrane i budú utláčať bežných ľudí. Zanedlho všade vypukne občianska vojna. Títo bezbožní ľudia sa stanú pánmi na severe, východe a juhozápade. Mnohých ľudí hodia do väzenia a vinní budú z množstva masakier. Budú sa snažiť vraždiť kňazov a duchovenstvo. Ale dlho to nepotrvá. Keď si budú ľudia myslieť, že všetko je stratené, dobrý Boh všetko zachráni… dobrí budú triumfovať, keď bude ohlásený návrat kráľa.“

G. Culleton, „Prophets and Our Times,“ s. 199

 

Staronem. proroctvo

„Keď sa svet stane bezbožným miestom, prepuknú revolúcie proti kráľom. Otcovia budú bojovať proti synom a synovia proti otcom. (Katolícke) učenie bude prekrútené a ľudia sa budú snažiť zvrhnúť Katolícku cirkev. Ľudia (tiež) budú milovať hriešne potešenia. Prepukne strašná vojna. Sever bude bojovať proti juhu. Juh bude vedený princom, ktorý bude mať na sebe biely plášť s krížom na hrudi. A (tento muž) bude krívať. Zhromaždí svoje vojsko pri Brémach na svätú omšu. Potom ho bude viesť do bitky v krajine mnohých briez (Vestfáltsko). Po strašnej bitke, ktorá sa odohrá na východ od Berdbergu a Sondernu, juh bude víťazný.“

Dupont, „Catholic Prophecy,“ s. 24

 

Z francúzskej verzie webu gloria.tv

„Prejde cez Pyreneje (na španielsko-francúzskych hraniciach) a pôjde k Lurdom, kde objaví niekoľko svojich podporovateľov. Potom, vedený svojim hlasom, hľadať bude (budúceho) Veľkého pápeža v opátstve bosých karmelitánov, aby ho (neskôr) dosadil priamo v Ríme. Bude ich však čakať veľa ťažkostí, ako schizma (rozkol v Cirkvi), či protipápež.

Potom (po nájdení nového Bohom-vyvoleného pápeža) bude Veľký kráľ postupovať smerom k Lyonu (tzn. na sever), kde sa odohrá strašná bitka, ktorú však vyhrá. Od tohto momentu začne byť uznávaný (za vodcu, prípadne už za kráľa). Pápežom bude korunovaný v Remeši, avšak jeho bitky ešte v žiadnom prípade neskončia. Bude musieť bojovať v Nemecku. Potom bude korunovaný v Aachene. Týmto vyhrá prvú časť (vojny).

Je ťažké pochopiť ako bez (profesionálnej) armády, či bez výzbroje porazí a vyženie arabského votrelca. Bude to samo Nebo, čo mu pomôže nadprirodzeným zázrakom. „Neostane však ani jedného (nepriateľa),“ hovoria nám proroctvá.“

https://gloria.tv/post/ZavcUZFWTwv64YS1yXWpnMbbc

 

POZN:

Mimoriadne dôležitý zápis. Hovorí hneď niekoľko vecí. Jednak naznačuje, že kráľ Henry skutočne môže prísť zo Španielska ako aj to, že pred samotnou vojnou dokonca ani nemusí žiť vo Francúzsku.

Ďalšia vec: Existuje proroctvo, ktoré hovorí, že počas budúcej občianskej vojny bude Francúzsko „rozdelené na dve časti, ako počas (nacistickej) invázie v Druhej svetovej vojne“ (https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/08/13/proroctvo-o-e-macronovi/) . Francúzsko bolo v roku 1940 skutočne rozdelené na dve časti: na sever (obsadený nacistickou armádou) a juh (kde vznikol pro-fašistický Vychistický štát). Presne tak to bude pravdepodobne aj teraz – Francúzsko bude rozdelené na dve časti – sever a juh – ktoré proti sebe budú viesť občiansku vojnu. Tento zápis (ako aj tie vyššie) jasne hovorí, že kráľ Henri bude vodcom juhu (kým na severe budú vládnuť „bezbožní“).

Remeš a Aachen sú starobylé korunovačné mestá, kde bol korunovaný nejeden predok kráľa Henriho.

Bitka proti moslimom (a Rusom) bude zaiste veľkým Božím zázrakom, ale existuje isté proroctvo, ktoré hovorí, že francúzskemu kráľovi tu pomôžu Američania, respektíve ich nové, prísne tajné vojenské satelity, ktoré budú  z neba strieľať  akési „ohnivé gule,“ ktoré sa „rozprsknú všade do okolia“ a ktoré nepriateľské armády z Východu doslova uvaria zaživa.

 

(pinterest.fr)

 

8)Sami anjeli budú bojovať na jeho strane a Presvätá Panna Mária bude naň dohliadať

František z Paoli, 15. stor.

„Z milosti Najvyššieho, Veľký kráľ zničí sekty bezbožníkov a heretikov. Bude mať veľkú armádu a anjeli budú bojovať na jeho strane. Bude ako Slnko medzi hviezdami.“

Dupont, „Catholic Prophecy,“ s. 38

 

Anna Katarína Emmerichová

Mala som ďalšiu víziu Veľkého súženia. Videla som tiež bitku. Nepriatelia boli ďaleko početnejší, ale malá armáda verných zdolala celé rady nepriateľských vojakov. Počas bitky stála Presvätá Panna na (neďalekom) kopci oblečená v brnení. Bola to strašná vojna. Prežilo len málo bojovníkov za spravodlivú vec, ale víťazstvo bolo ich.

(https://www.youtube.com/watch?v=tWRRHCrAhYY&t=1s      – 28. min)

 

9)Jeho armádu budú (symbolicky) tvoriť národy z bývalých veľkých katolíckych kráľovstiev 

G. Culleton, 1942, komentár

„Rusko bude zabíjať šľachtu, bohatých a duchovensto. Zdá sa, že v bitke o Vestfáltsko bude na strane Pruska (Nemecka?). Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Taliansko a zrejme aj Rakúsko budú (proti nim bojovať) na opačnej strane.“

G. Culleton, „Prophets and Our Times,“ s. 63

 

Brat Anton z Aix-la Chapelle, 1871

„Jedného dňa prepukne v Alsasku zase vojna. Videl som Francúzov v Alsasku… a tiež som videl Talianov bojovať po ich boku. Náhle prišiel z francúzskej strany veľký transport jednotiek. Dvojdenná bitka skončila porážkou pruskej armády. Francúzi tlačili Prusov späť za Rýn v mnohých smeroch. V bitke o Frankfurt Prusi opäť prehrali a stiahli sa ku Siegburgu, kde sa pripojili k Rusom. Rusi bojovali za spoločnú vec s Prusmi.

Zdalo sa mi (tiež), že Rakúšania pomáhali Francúzom. Bitka o Siegburg bola strašnejšia než čokoľvek, čo sa pred tým udialo. Po nej sa Rusi a Prusi stiahli… (až) ku Kolínu, ktorý bol tak ťažko bombardovaný, že len jedna štvrtina mesta ostala nedotknutá. Neustále v ústupe, stiahli sa Prusi až do Vestfáltska, kde sa proti nim odohrala posledná bitka. Ľudia (tam) sa veľmi tešili, lebo boli oslobodení od Prusov.“

G. Culleton, „Prophets and Our Times,“ s. 201

 

POZN.:

Rusko sa v čase francúzskej občianskej vojny rozbehne a dobyje celú Európu. Dostane sa až ku francúzskym hraniciam – najčastejšie je spomínaná rieka Rýn – kde však bude porazené víťaznou svätou armádou Veľkého francúzskeho kráľa. K postupujúcej ruskej armáde sa zrejme budú pridávať žoldnieri z obsadených krajín (aj u nás by sa takých našlo kopu), tu sú opísané nejaké nemecké jednotky.

Dôležitá pre nás je zmienka o Rakúsku. V 19. storočí sa pod pojmom „Rakúsko,“ samozrejme, nemyslela dnešná moderná Rakúska republika. Pod pojmom „Rakúsko“ sa myslela celá Habsburská monarchia a „Rakúšan“ bol pre Francúza každý obyvateľ tejto ríše. Teda aj Slovák. Budú teda v svätej armáde kráľa Henriho aj nejakí našinci?

Posledný rakúsko-uhorský cisár, blahoslavený Karol I., obetoval svoje ťažké predsmrtné bolesti za to, „aby sa moje národy opäť (raz) spojili.“ Môže byť vo Francúzsku pod vedením kráľa Henriho založená armáda obnovenej Habsburkej monarchie tvorená „Karolovými národmi?“

 

 

10)Zjav Veľkého kráľa bude predzvesťou tzv. „Troch dní temnoty“

 

z článku „Tri dni temnoty: výmysel, alebo skutočné proroctvo?“

 

„Znamenia blížiacich sa Troch dní temnoty

 

Znamenia majú slúžiť ako varovanie, že by sme sa mali pripraviť na Tri dni temnoty, ktoré po nich môžu nastať prakticky kedykoľvek. Je to ako keby ste si kúpili a uskladnili rôzne plechovky s jedlom a balené vody, oblečenie, či ďalšie veci potrebné na prežitie.

 

Tu sú najbližšie predpovedané znamenia pred Tromi dňami temnoty:

.

.

6)Pápež utečie z Ríma, čo spôsobí 3. svetovú vojnu

7)Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie nastane po skutočnej obnove, znovunastoleniu tradície. Bude veľký koncil, ktorý odmietne novú (nelatinskú) omšu, mnohé z učení II. vatikánskeho koncilu. Približne v období Troch dní temnoty povstane veľký kráľ a spolu s ním aj nový pápež.“

 

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/08/29/tri-dni-temnoty-vymysel-alebo-skutocne-proroctvo/

 

POZN.:

Tri dni temnoty nastanú na samom konci 3. svetovej vojny, čím sa definitívne dovŕši „Božia očista ľudstva“ (viac o „troch dňoch“ v odkaze vyššie).

Po týchto udalostiach nastane nové obdobie sveta – tzv. „Šiesta perióda cirkvi“ (podľa bl. Holzhausera) – bude to obdobie kedy budú kráľom Henrim obnovené katolícke kráľovstvá a „všetci ľudia sveta sa stanú katolíkmi.“

 

ZDROJE

  1. Dupont „Catholic Prophecy“

(https://archive.org/stream/CatholicProphecy#mode/2up)

  1. G. Culleton „Prophets and Our Times“ (https://archive.org/details/TheProphetsAndOurTimes/mode/2up)
  1. de la Franquerie „Marie-July Jahenny,la stigmatisée bretonne“

(https://lafrancechretienne.files.wordpress.com/2018/09/marie-julie-jahenny-la-stigmatisee-bretonne.pdf)

gloria.tv francais

(https://gloria.tv/post/ZavcUZFWTwv64YS1yXWpnMbbc)

 

 

 

B)Kto budú vojaci svätej armády Veľkého kráľa?

 

Taliansky novinár Maurizio Blondet napísal nádherný komentár, ktorý mi doslova otvoril oči. Tu je v plnom znení:

 

Môžem dosvedčiť jednu vec. Veľmi pravdivú. V týchto časoch, keď je Cirkev v (evidentnom) úpadku, katolicizmus sa vzdal svojej misie a kňazi vyučujú „ekumenickej pastoračnej ceste“ – existujú mladí ľudia, ktorí sú povolávaní. Sú vyberaní jeden po druhom skrze stretnutia ktoré nemožno opísať – pretože tieto stretnutia sú nepochybne nadprirodzené.

Vlani som stretol minimálne troch takých ľudí. Boli mladí, boli stratení, rozhodení bežnými potešeniami; mladí ľudia ktorým nikto nikdy nehovoril o viere (okrem ich babičiek), zvlášť tej katolíckej. Tradiční, tomisitickí (vyznajúci sa v učení sv. Tomáša Akvinského – pozn. prekl), liturgickí, gregoriánski, títo, ktorí boli opustení hierarchiou Cirkvi, stali sa katolíkmi tradičnými. Jeden z nich, ktorý ma pár týždňov dozadu pozval ku nim na návštevu, a ktorý má tri deti, učí (učí!) Tomáša Akvinského, večnú filozofiu, na španielskej univerzite so svätou odvahou a pravou doktrínou. Doktrínou, ktorú osoba, ktorá ho povolala, musela naučiť najprv jeho.

Ja mám malú vieru, ktorá neprežije prenasledovanie. Ale tiež vidím, že Kristus si jedného po druhom volá tých, ktorí obnovia (Cirkev) vo veľmi blízkej budúcnosti, ktorú ja už pravdepodobne nezažijem. Verbuje svoje commandos, svojich martýrov, svojich mužných hrdinov – a niekedy divoké amazónky – pre svoju poslednú bitku.

Takže som pokojný. Po katastrofe príde civilizácia zajtrajška. Kresťania budú v tej dobe silní. Bude existovať kresťanské impérium, presne tak, ako to hovoria proroctvá – a nebude to republika. Bude to sväté impérium. Nie demokracia.

 

Azda to bude znieť neuveriteľne, ale ja týchto ľudí poznám – hoc skôr sprostredkovane ako osobne – ale poznám ich, viem o koho ide! Rozhodne to nie sú žiadni kotlebobijci („ochrancovia kresťanstva“), ktorí „veria v Boha, ale cirkev neuznávajú, bo-je-skorumpovaná.“ Toto sú ľudia, ktorí Rímskokatolícku cirkev milujú, no sú trochu iní, ako bežní mladí „gitaroví“ katolíci, ktorých stretávame v našich kostoloch.

Rozprávanie o týchto ľuďoch musím však rozviesť. Poriadne.

 

+ + +

V roku 2007 učinil pápež Benedikt XVI. nepatrné rozhodnutie, ktoré však malo (a má) na Cirkev taký mohutný účinok, že sa s tým nedá porovnávať nič, čo urobil Ján Pavol II. za celých 25 rokov svojho pontifikátu, či pápež František za svojej vlády. Týmto svojím rozhodnutím Benedikt defacto položil základ budúcej „svätej armády“ bez toho, aby si to vôbec uvedomil (alebo si toho BOL vedomý?).

Čo také významné teda pápež Benedikt XVI. v onom roku 2007 učinil? Dal povolenie opäť regulérne vykonávať latinskú svätú omšu.

Do 2. vatikánskeho koncilu (60. roky 20. stor.) bola latinská svätá omša v podstate jedinou omšou. A práve behom onoho koncilu sa všetko zmenilo, latinskú omšu nahradila omša v bežných jazykoch ľudí. A prišli ďalšie prvky dovtedy nevídané – „gitarky,“ detské omše, do popredia sa predrala všadeprítomná a všeobímajúca láska, Boh sa stal „pohoďák“ a… ľudia začali z kostolov húfne odchádzať. Medzi katolicizmom a protestantizmom sa odvtedy nevidí vôbec žiadny rozdiel, veď všetci sme kresťania. Na západe už dokonca dnes homosexualita či kohobitácia v cirkevných kruhoch „nie sú vnímané“ ako ťažký hriech, lebo veď „Boh pohoďák“ všetko odpustí. Tak čo sa obmedzovať.

Potom čo teda Benedikt opäť povolil latinskú omšu, tá začala priťahovať istý veľmi špecifický druh katolíkov – takých, ktorí obdivujú vieru katolíckych martýrov za Rímskej ríše; obdivujú hrdinstvo križiakov a ďalších bojovníkov, ktorí zastavili islamskú inváziu; obdivujú ľudí ako bol sv. Tomáš Morus, ktorý sa radšej nechal popraviť, než aby prijal protestantizmus

Kostolíky, kde sa začala sláviť latinská omša, sa stali teda akýmsi pojítkom, kde sa začali takýto katolíci stretávať. Ich láska ku grandióznym dejinám Rímskokatolíckej cirkvi a záujem o tieto dejiny ich napokon nemohol priviesť ku nikomu inému ako ku… sv. Tomášovi Akvinskému a jeho učeniu.

 

+ + +

 

Čo teda sv. T. Akvinský učil? Drsné veci:

Peklo je večné, kto sa tam raz dostane, už nikdy odtiaľ nevylezie.

Sexualita mimo manželstva je smrteľný hriech, kto takýto hriech (čo i len raz!) spácha, nevyspovedá sa a náhodou umrie, automaticky končí zatratený v pekle.

Mimo Svätej cirkvi rímskokatolíckej niet spásy

Súd po smrti bude veľmi prísny a človek bude súdený za každú maličkosť (dobrú aj zlú)

Jedinou Bohom ustanovenou (a najlepšou!) formou vlády je monarchizmus

Len minimum ľudí pôjde priamo do neba. Mnohí skončia v plameni očistnom, no veľká väčšina skončí v plameni večnom – pekelnom. Kvôli svojim hriechom, samozrejme.

Nikto z ľudí, ktorí žili pred Kristovým zmŕtvychvstaním, sa nikdy nemohol dostať do neba. Práve Kristovo utrpenie na kríži nám „otvorilo“ nebo. Len židia, ktorí ostali verní Bohu – ako kráľ Dávid, či prorok Samuel – boli v akomsi limbe a až Ježiš Kristus ich vzal do neba po svojej smrti. Ale žiaden zo starých predkresťanských Rimanov nie je v nebi. Božia láska teda spočíva v tom, že my sme dostali možnosť, ktorú oni nikdy nemali. ALE NEBO NIE JE AUTOMATICKÉ PRE VŠETKÝCH!

Byť dobrý človeku nič nepomôže. Človek musí na získanie spásy viesť svätý život.   

 

Títo ľudia, ktorí navštevujú tieto latinské omše, preto berú svoju vieru MIMORIADNE vážne – presne tak, ako stredovekí svätci. Týchto ľudí – okrem latinských omší – pojí ešte jedna vec: modlitba svätého ruženca a láska k Panne Márii. Svätý ruženec je totiž najlepšia zbraň proti démonickým bytostiam ktoré navádzajú ľudí na hriech. Cirkev vidia ako hrad, ktorý treba brániť všetkými prostriedkami pred čoraz drzejšími a mohutnejšími útokmi nepriateľa – sekulárneho sveta na čele ktorého stojí sám Diabol.

(pinterest.fr)

Latinská svätá omša vo Francúzsku.

 

+ + +

Najviac ich poznám z Ameriky – zakladajú si rôzne youtube kanály a laicky vysvetľujú učenie… Sv. Tomáša Akvinského. Pár skvelých youtube stránok, ktoré počúvam už roky a ROZHODNE ich odporúčam:

Dr. Tyalor Marshal – vynikajúci chlap, bývalý protestantský kazateľ ktorý prestúpil na katolicizmus a dianie v cirkvi rozoberá (zvyčajne s nejakým hosťom) zo všetkých aspektov, samozrejme tradicionalistických:

https://www.youtube.com/watch?v=oAnl9WXwPLs

Tohto pána pozerá aj veľa Slovákov, vždy keď spomenie niečo o Slovensku (nejakého kardinála atp.) tak mu v komentoch našinci vysvetľujú pozadie toho a toho skutku atp.

 

Return to Tradition – tiež sa hodne venuje proroctvám, my dvaja by sme sa mali o čom porozprávať:

https://www.youtube.com/watch?v=7yCowHpTKK4

 

John Henry Westen Show – zaujímavé rozhovory s osobnosťami / biskupmi / spisovateľmi z tradicionalistického krídla Cirkvi:

https://www.youtube.com/watch?v=vG1sJfx4wvM

 

Restoring Faith Media – veľmi zaujímaví chlapci taktiež sa venujúci vysvetľovaniu T. Akvinského. Mimoriadne zaujímavá bola najmä časť kde vysvetľovali duchovné dôsledky samovraždy:

https://www.youtube.com/watch?v=k0wbuPZXIGg

 

Otec Chad Ripperger –  tento chlap je GÉNIUS, Tomáš Akvinský dneška. Otec Ripperger je exorcista a hoci som počúval prednášky mnohých kňazov, tomuto nikto nesiaha ani po členky, vážne. Jeho prednášky o anjeloch, démonoch, rodových prekliatiach sú proste neuveriteľné:

https://www.youtube.com/watch?v=-OVhMBuhFo8

 

+ + +

Francúzi majú svoj vlastný tradicionalistický štýl, ktorý najlepšie vystihuje ich púť Paris – Chartre. Schádzajú sa na nej ľudia z celého sveta, chodí sa tam peši po francúzskych kampániach od jedného kostolíka ku druhému a v každom sa slávi latinská svätá omša. Americký novinár Michael Matt bol na jednej takej púti a urobil z nej celkom efektný zostrih

https://www.youtube.com/watch?v=k4M3oNgVa7E&t=7s

 

Aj na Slovensku máme latinské omše! Ja osobne rád chodievam do Nitry (keď sa mi dá), kde je latinská svätá omša vždy v sobotu večer v Chráme sv. Michala Archanjela (v centre mesta). Rozhodne odporúčam, tá atmosféra je úplne iná ako na bežných omšiach, je to také… dôstojnejšie a … tajomnejšie.

Taká slovenská skoro-tradicionalistická webová stránka je https://www.christianitas.sk/ ktorú opäť rozhodne odporúčam a preberá sa na nej veľa vecí, ktoré preberajú aj vyššie zmienení páni.

Tiež pekná stránka ukazujúca latinské omše na Slovensku: https://tridentskaomsa.weebly.com/kde-a-ako-na-tradi269nuacute-sv-omscaronu.html

 

+ + +

Prečo si teda myslím, že práve z tohto typu ľudí sa zrekrutujú vojaci svätej armády?

Oni už nimi defacto sú. Vedia o čom je ich viera. Vedia, že martýri sú semiačkami Kristovými a preto pôjdu až na samú hranicu. Aj za ňu, ak bude treba. Kým ostatní budú zapierať Krista, oni pôjdu na popravisko. Pôjdu s hlavou obrátenou k nebesiam a s úsmevom na tvári. Lebo v ten deň uvidia Božie kráľovstvo. Pôjdu, lebo tak činili aj katolíci pred nimi a tí ich tam hore už aj očakávajú. A oni to vedia.

Títo ľudia sa neboja smrti – vysmievajú sa z nej podobne, ako sa z nej vysmievali križiaci. A prečo? Pretože vedú životy svätcov, tak ako ich to učí viesť sv. Tomáš Akvinský.

Títo ľudia poznajú tieto proroctvá tak dobre ako ja, francúzski tradicionalisti ešte ďaleko lepšie. Oni vedia, že vyhrajú, aj keď plody svojho víťazstva už možno neuvidia. Títo ľudia sa budú sami pridávať k osamelému kráľovi Henrimu, keď príde, lebo budú vedieť, že je to on – že je to ten Veľký kráľ na ktorého čakali dlhé roky.

Títo ľudia si nemyslia, že žijeme v post-kresťanskej dobe. Sú si istí, že žijeme v predkresťanskej dobe.

A ozaj, viete, čo je ich neoficiálne heslo? Be like Macabee. Buď ako Makabejec. Makabejci boli slávni povstalci, ktorí zachránili vieru v pravého Boha v starom Izraeli, keď všetci odpadli. Oni neodpadli.

Áno, sám dúfam, že som aspoň sčasti ako títo ľudia a ak nie, tak takým rozhodne chcem byť. Veď týmto patrí Nebeské kráľovstvo. A nielen to, ale aj zajtrajšok na tomto dnes padlom svete. Tiež sa modlím ruženec každý deň. Po latinsky. Už roky. Proste som sa k tomu nejako dostal, už ani neviem ako.

Ak je už dnes mladý kráľ Henri medzi nami (a už má úspešne za sebou to svoje „hriešne obdobie“), nepochybujem, že navštevuje latinské sväté omše a denne sa modlí sv. ruženec k Preblahoslavenej Panne Márii.


Spread the love