Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 29. apríla 2021

Drahé deti, prišla som z Neba, aby som vás priviedla ku Svojmu Ježišovi. Každého jedného z vás poznám po mene a žiadam vás, aby ste udržiavali horieť plameň svojej viery. Nemajte obavy. Nič nie je stratené. Pevne verte v Moc Božiu. Môj Pán zotrie všetky vaše slzy a vy uvidíte konať mocnú Ruku Božiu. V srdciach buďte pokorní. Na Zemi uvidíte hrôzy, ale muži a ženy viery budú ochránení.

Prijmite Moje Volania, pretože si želám urobiť vás veľkými vo Viere. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Milujem vás a vždy budem blízko vás. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love