Spread the love

Svätý Heahmund – „Hnev Boží“

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 17. septembra 1878

Sv. František z Assissi:

„Bratia Kríža, nestrachujte sa o to, čo o vás budú ľudia hovoriť! Čo proti vám podniknú! Vyhľadávajte pokoj a nádej, to je cesta, ktorá vedie ku vašej cti a sláve… Prečo na vás (nepriatelia) neútočia z tváre do tváre? Pretože Boh do vás vlial rešpekt, ktorý ste si zaslúžili tým, že ste sa oddali Jeho sláve. Je to tento rešpekt od Boha, ktorý zabraňuje urážkam a zabraňuje nepriateľom, aby sa ku vám priblížili so zdvihnutou hlavou. Pre toto vás rešpektujú silou.  Existuje tiež niečo, čo ich vždy skrotí: útočia na seba navzájom, bez toho, že by zvedeli že sú držaní neviditeľnou mocou, ktorá im káže: „Rešpektovať budeš dušu vybranú Bohom, rešpektovať budeš telo (takého) človeka a všetko čo učiní, na slávu tvojho Boha (Stvoriteľa).“ Toto je dych, ktorý oni nevidia, ani nepočujú, ale cítia ho…

Malé stádočko priateľov Kríža je vybrané a požehnané. Je to Boh, Kto si to tak želá. Je to pre Neho, že (priateľom Kríža dáva) tie najkrajšie Božské sľuby… Boh hovorí: „Môj rozkošný pohľad je na tebe, nad tebou a okolo teba. Vybral som si ťa, aby si podporoval a bránil počiatok Môjho diela. Vo Svojom diele ťa umiestnim vysoko a (budeš) ako mocný stĺp. Budeš ho (dielo) podopierať,  budeš mu pomáhať, budeš ho niesť na svojich pleciach keď bude v najväčších ohrozeniach…“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love