Spread the love

„Hrdinskí“ vikingovia

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. marca 2013

Drahé deti, do misie, ktorou vás Pán poveril, dajte zo seba to najlepšie. Ukážte svojim príkladom a slovami každému, že patríte Pánovi. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Pevne zostávajte na ceste, ktorú vám ukazujem. Keď padnete, volajte na Ježiša. V Ňom je vaša sila a len skrze Neho dosiahnete víťazstvo. Nežite v hriechu! Vráťte sa k Pánovi, ktorý vás miluje a očakáva vás s nesmiernou láskou Otca. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás priviedla do Neba. Otvorte svoje srdcia a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi.

Smerujete do budúcnosti bolestivých skúšok. Toto je čas veľkého duchovného zmätku. Silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Modlite sa za Cirkev. Jej nepriatelia budú konať s veľkým hnevom . Smrť bude prítomná v Dome Pánovom. Nepriatelia prídu po Via Apia. Trpím pre to, čo ku vám prichádza. Modlite sa. Dávajte pozor na to, čo vám rozprávam. Buďte v strehu. Čo musíte urobiť, neodkladajte na zajtra. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love