Spread the love

Svätý kráľ Francúzska a vodca križiackych výprav, Ľudovít IX. (1214-1270)

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 21. júna 1874

Pán Ježiš:

„Chcem dať Francúzsku kráľa, ktorého odmietlo; ale ten, ktorého mu Ja dám, toho príjme, bude o neho prosiť a uloží si ho vo svojom srdci. Ale predtým, než bude mať tohto Kráľa, prejde si Francúzsko krízou a mohutnou búrkou.  Krv kresťanov sa bude miešať s krvou bezvercov.

Spravodliví budú padať v malých množstvách, ale niektorí padnú, pretože krv dobrého pomôže zlému (obrátiť sa?). Ale tento čas prejde rýchlo. Budú tam bazény krvi. Bude to trvať (iba) krátku chvíľu, ale tá sa bude zdať byť dlhou.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love