Spread the love

Pani Heather z youtube kanálu „A Catholic Mom’s Life“

 

Z denníčka Marie-Julie, 1. Októbra 1878

Sv. Pantaleon

Drahí bratia kríža, my všetci v tomto živote sme dedičmi slávy Neba. Preto musíme trpieť v našich dušiach a našich telách. Vy, ktorí máte vieru, drahí bratia v Pánovi, vy by ste mali byť šťastní! Pretože je to len vo Viere, čo robí človeka šťastným. Bez viery je človek vždy nešťasný. Boh si vás vyberá ako nástroje na Zemi. On vás potrebuje.

My všetci vieme, drahí bratia, že všetky práce Božie sú prenasledované na Zemi a odhaľujú rozpory ľudí a diabla. Avšak je pre nás niečo ľahko povšimnuteľné – a to je, že duše, ktoré žijú pre Boha a zotrvávajú v Bohu, dosahujú stupne trpezlivosti a odovzdanosti (do vôle Božej) vo všetkých rozporoch.

Len duše vedené Bohom majú skutočne takú odvahu. Duša pod vplyvom satana je čoskoro zoslabnutá, unudená a zostáva v mase ubytej špiny kde niet ani nádeje, ani pohybu, ani života, pretože je trýznená zúfalstvom, trýznená peklom. Toto by vás malo upokojiť.“

P.S.: Modlite sa a čiňte pokánie za správne zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love