Spread the love

Je pre mňa stále takmer až neuveriteľné, že sa práve pápežovi Františkovi podarilo dotiahnuť do konca to, čo sa jeho predchodcom – od Pia XII. (!) až po Benedikta XVI. – nepodarilo: správnym spôsobom zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nečudujem sa však niektorým ľuďom, ktorým sa nechce plne dôverovať tomu, že tento akt bol konečne naplnený.

Je niekoľko autorov, ktorých počúvam a čítam už roky a ktorým plne dôverujem. Zmienim len niekoľko mien: Taylor Marshall, Chris Ferrara, Timothy Flanders, John Salza, John-Henry Westen, Kennedy Hall, Charles Coulombe. Kto by mal záujem – cez google.com či youtube.com sa o nich dá dohľadať viac. Všetci sú to konzervatívni katolíci a myslím, že každý jeden z nich pravidelne navštevuje latinskú omšu. Nikto z nich teda nemá tendenciu zastávať sa práve pápeža Františka…

Celý článok “Pápež zasvätením Ruska a Ukrajiny svoju časť splnil – teraz je rad na nás“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love