Spread the love

V roku 1492 sa na Pyrenejskom polostrove úspešne zavŕšila reconquista. Preto keď sa u kráľa Ferdinanda II. a jeho manželky Izabely Kastílskej zjavil ctižiadostivý námorník z talianskeho mesta Janov menom Krištof Kolumbus a sľuboval, že pre Španielske kráľovstvo nájde rýchlu cestu do Indie, s ktorou by Španielom priniesol veľké zisky z obchodu, kráľovský pár jeho návrh podporil.

Kolumbus spomínanú cestu nikdy nenašiel, no objavil niečo ešte dôležitejšieho – nový kontinent Ameriku. Už výpravy Krištofa Kolumba založili stále posádky či osady na ostrove Haiti, vtedy Hispaniola. Tieto posádky postupne vytvorili plnohodnotnú vojenskú základňu, z ktorej Španieli podnikali opatrné výpravy až na samotný americký kontinent, v prvej fáze do južnej Ameriky.

Koruna spočiatku nejavila veľký záujem o novú zem za oceánom, keďže nevidela, aký reálny úžitok by z toho mohla mať. Už v roku 1501, deväť rokov po Kolumbovej prvej plavbe, založili Španieli svoju prvú kolóniu priamo na kontinente, v dnešnej Venezuele. Kolónia dostala názov Cumaná a čo je zaujímavé, bola založená rádom františkánov, ktorí si dali za cieľ obrátiť pohanský ľud na katolícku vieru. Vojaci a dobrodruhovia nejavili zatiaľ o Južnú Ameriku veľký záujem, podobne ako kráľovská rodina, predsa len to bola pre nich tajomná a nebezpečná zem, v ktorej žili obávaní divosi. Tento ich nezáujem sa mal však čoskoro skončiť.

 

Juho- a stredoamerické kmene

Najslávnejšie predkresťanské juho- a stredoamerické kmene boli Inkovia, Mayovia a Aztékovia. Inkovia obývali západný pás južnej Ameriky, v podstate dnešné Peru. Boli poslednou z tisíce rokov starých andských civilizácií. Nemali kone, vozy, ba ani písmo, a predsa dokázali založiť a spravovať fungujúcu ríšu. Mestá stavali v obrovských nadmorských výškach, typických pre túto časť sveta, a boli to práve oni, kto založil dnes slávne mesto Machu Picchu. Odhaduje sa, že ich bolo asi 10 miliónov a bežné u nich boli pohanské rituály, pri ktorých obetovali nemluvňatá, napríklad v čase hladu či smrti dlhoročného vládcu…

 

Pokračovanie článku na tejto adrese

 


Spread the love