Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 13. marca 2021

Pokoj, moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, Ja, vaša Matka, som prišla z Neba, aby som vám dala svoju Nepoškvrnenú lásku; lásku, ktorá lieči, dáva pokoj do vašich sŕdc a vašich rodín.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa denne ruženec, pretože to je modlitba, ktorá obracia hriešnikov a vyslobodzuje svet z moci Satanovej.

S ružencov vyženiete démonov do pekla a oslobodíte mnoho duší z ich zlých pazúrov. Ja som po vašom boku, aby som vám pomohla konať Božiu Vôľu. Ja som po vašom boku, aby som vás utešila Svojou Materinskou láskou.

Žehnám vás všetkých: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Boh požehnaj tej predobrej žene, ktorá mi zavesila okolo krku ruženec! Kedykoľvek sa ho dotknem, dodá mi silu a útechu. Aké podivné, že predmet, ktorý som pokladal za nevhodný a modloslužobnícky, mi v týchto chvíľach samoty a trápenia prináša pomoc!

-Bram Stoker, „Dracula“-

(slová Jonathana Harkera)  

+++

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love