Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 17. októbra 2020

Pokoj, moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, ja som vaša Matka a prišla som z Neba aby som zohriala vaše srdcia plameňom lásky Môjho Nepoškvrneného Srdca. Mnoho sŕdc je vo viere chladných, zatvrdnutých a pre Boha uzavretých. Mnoho Mojich detí už viac neverí vo večné pravdy kvôli množstvám škandálov, kvôli nedostatku viery, lásky a zanieteniu mnohých služobníkov božích, ktorí sa chovajú viac ako svetskí ľudia, než ako skutoční služobníci Môjho Syna Ježiša Krista.  Kruté a strašné časy, kedy Satan vedie množstvo duší po ceste zatratenia bez toho, aby si to tie vôbec uvedomovali, slepé a bez svetla smerujú do ohňov pekelných.

Modlite sa, modlite sa ružence za obrátenie hriešnikov a spásu duší. Strašné časy ničiace Svätú Cirkev sú v týchto dňoch a mnoho rodín bude perzekvovaných krutým a bolestivým spôsobom, pretože neboli verné Pánovi a jeho Božským Prikázaniam. Žijú ako pohanské rodiny a nie ako kresťanské rodiny. Žiadajte o zásah sv. Jozefa, ctite jeho najprostšie Srdce a ukryte sa pod jeho posvätný plášť a on vás povedie po bezpečnej ceste, ktorá vedie k Pánovi, chrániac a pomáhajúc Bohu verným až do konca.

Nestrácajte vieru. Verte viac a viac, a Pán príde na pomoc všetkým tým, ktorí budú volať Jeho Sväté meno a jeho Božskú ochranu. Milujem vás a žehnám vás: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love