Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 11. augusta 2005

Drahé deti, príde deň, kedy budú muži a ženy žiť v dokonalom spojení s Bohom. Potom, čo všetky skúšky pominú, mier zavládne na Zemi. Vedzte, že Pán pripravil pre spravodlivých, čo ľudské oči (doposiaľ) nevideli. Anjeli Pánovi prejdú a beda tým, ktorí korumpovali Zem. Beda tým, ktorí sa vzpierali Bohu a zvádzali Moje úbohé deti do omylu. Ja som vaša Mama a chcem vám povedať, že Pán je verný svojim sľubom. Zmeňte svoje životy. To, čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Modlite sa. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

 + + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love