Spread the love

Thousands of worshippers escort a statue of „Broken Mary“ down Chicago Ave. after leaving St John Cantius Church on May 31. (Denise Duriga/Chicago Catholic)

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 13. októbra 2020

Drahé deti, odvahu. Môj Ježiš potrebuje vaše úprimné a odvážne „Áno.“ Nepriatelia budú postupovať a spôsobia veľkú duchovnú škodu v Cirkvi Môjho Ježiša. Zradcovia viery (však) budú porazení oddanosťou Mojich ctiteľov. Vždy si pamätajte: ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Milujte a bráňte pravdu. Pravda je veľkou a cennou zbraňou obrany.

Nebuďte ustarostení. Milujem vás a som s vami. Veľká vojna sa všade rozšíri. Silu vyhľadávajte v modlitbe a Eucharistii. Po všetkej bolesti príde Božie Víťazstvo. Vpred. Milujem vás a budem sa za vás modliť k Svojmu Ježišovi. Každého jedného z vás poznám po mene a žiadam vás, aby ste boli verní Môjmu Synovi Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Čím ďalej tým  viac si uvedomujem, že koniec Svätej rímskej ríše s blahoslaveným Karolom I. Habsburským (zjavne sa myslí Habsburská ríša/Rakúsko-Uhorsko) práve vo chvíli keď Naša Pani prichádza v (roku) 1917 do Portugalska, práve v momente keď sa Rusko stáva úplne ateistickým a marxistickým štátom; všetky tieto veci spolu súvisia.

Naše problémy nezačali  2. vatikánskym koncilom a 60. rokmi, ale všetko ide ešte ďalej do minulosti.  

                                                            Dr. Taylor Marshall

 

Dnes – 21.10. – je sviatok nášho posledného cisára a kráľa bl. Karola I. Habsburského. Bol to (zatiaľ) posledný svätý vladár, ktorého si uctievajú katolíci po celom svete a ja sám som o jeho živote napísal pre túto stránku článok (https://matejgavlak.eu/bl-karol-i-habsbursky-velikan-na-ktoreho-sme-zabudli/). V tento deň sa oženil so svojou životnou láskou, princeznou Zitou.

Čo mám už dlho na mysli: ako hovorí aj skvelý katolícky autor, pán T. Marshall, pád Habsburskej monarchie, ktorej bolo súčasťou aj naše malé Slovensko, bol pre svet a Cirkev doslova kataklizmatickou udalosťou. Habsburská monarchia bola poslednou katolíckou ríšou sveta – a to aj v podobe nešťastného Rakúsko-Uhorského štátneho zriadenia (tak tomu bolo len od r. 1867, dovtedy to bol pomerne jednoliaty štát).

Od tohto okamihu už Katolícka cirkev nemá žiadnu svetskú oporu, nikoho kto by bránil a hájil jej práva; a aj preto je dnes trhaná na kusy.

Z tohto dôvodu si myslím, že sa v budúcnosti bude musieť urobiť revízia vnímania niektorých našich historických osobností, najmä tzv. „najväčšieho Slováka“ – M. R. Štefánika. Možno to nebol náš najväčší rodák. Možno to bol len náš najväčší vlastizradca.

 

Beate Carole, ora pro nobis!


Spread the love