Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi, 20. februára 2021

Pokoj, Moje milované deti, pokoj!

Moje deti, Ja, vaša Matka, vám hovorím: buďte silné, buďte verné Môjmu Synovi Ježišovi, pretože na mnohých miestach príde perzekúcia na tých, ktorí nepríjmu zlá a klamstvá, ktoré chcú zaviesť na životy všetkých slúžiacich Pánovi. Diabol chce zničiť vaše životy a vaše rodiny, ale Ja vás žiadam, aby ste sa zasväcovali Našim Trom Posvätným Srdciam (Ježišovmu, Máriinmu a sv. Jozefa), tak aby ste boli v ich vnútri pod Našim plášťom ochrany.

Ťažké a bolestivé dni prídu na svet, a veľký bude počet tých, ktorí, zo strachu a nedostatku odvahy zradia Môjho Syna Ježiša. Nezúfajte a nevybočujte z cesty Pravdy, pretože táto cesta vedie do Neba. Modlite sa, veľa a každý deň sa modlite svätý ruženec, a Boh vám garantuje veľké milosti z Neba a dá vám silu, odvahu a Jeho Nebeský Pokoj, ktoré premôžu zlo.

Žehnám vás všetkých: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021

 

 

 

nnn


Spread the love