Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 16. januára 2021

Pokoj, Moje deti, pokoj!

Moje deti, ja som Matka Nádeje, Ja som Kráľovná ruženca a mieru. Prišla som z Neba, aby som vám priniesla milosti a požehnania Srdca Môjho Syna Ježiša. On vás miluje a želá si, aby ste aj vy dovolili Jeho odpustenie a lásku. Čiňte pokánie za svoje hriechy a robte (tiež) obety za otvorenie vašich sŕdc a všetkých sŕdc láske Božej.

Môj Syn vás povoláva k obráteniu, nezostávajte hluchí jeho volaniam , nedovoľte, aby sa vaše srdcia zatvrdili pre nedostatok viery a dôvery v Jeho lásku. Verte Mi, deti, verte v Božiu lásku ku každému z vás, verte v moc lásky Môjho Syna, ktorá dokáže uzdravovať a všetko obnovovať.

Toto je počiatok bolestí, počiatok všetkého, čo som vám vyjavila, že sa udeje. Žiadam vás, aby ste sa modlili, aby ste boli mužmi a ženami viery a srdca, no mnoho Mojich detí (Ma) nechce poslúchať a zmeniť svoje životy.

Veľa sa modlite, aby ste neupadli vo viere, aby ste sa nevzdialili od cesty Pánovej, pretože veľké skúšky prídu na svet, aby očistili nevďačné ľudstvo od jeho nevery.

Moje deti, nenechajte sa premôcť Satanovými klamstvami, nenechajte sa oklamať ľuďmi bez Boha a bez viery, ktorí nemyslia na nič iné, len na moc, peniaze a na podmanenie si všetkého aj za cenu utrpenia a smrti nevinných. Modlite sa ruženec, aby ste neboli premožení zlami, ktoré vás ohrozujú. Ruženec sa modlite s vierou a všetko zlo bude premožené.

Milujem vás a žehnám vás Svojim materinským požehnaním: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love