Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 16. marca 2021

Pokoj do tvojho srdca!

Môj synu, povedz všetkým bratom, že je čas vrátiť sa k Bohu s úprimným a ľútostivým srdcom. Boh povoláva celý svet k obráteniu už dlhý čas, ale mnohí nepočúvajú Jeho Volania – preto sa dnes deje toľko ziel a utrpení na mnohých miestach, pretože diabol koná, využívajúc svojich zlých nasledovníkov, aby zničil rodiny a životy mnohých Mojich úbohých detí.

Modlite sa za spásu a dobro mnohých rodín, pretože veľká perzekúcia proti nim bude silná a bolestivá, ako nikdy pred tým v dejinách ľudstva. Zlí ľudia pripravujú na nich veľké nástrahy a nebezpečenstvá, pretože diabol nechce na Zemi rodiny. Avšak Ja, Matka Boha a tiež Matka celého ľudstva, som tu, aby som povolala všetky Svoje deti do Svojho Nepoškvrneného Srdca, ktoré ich ochráni pred všetkými zlami, ktoré sa snažia v týchto temných časoch robiť. Každý deň sa modlievajte ruženec, pretože ruženec ničí všetku Satanovu temnotu a pekelnú moc.

Žehnám vás: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love