Spread the love

Dr. Grant sľúbil, že deti zachráni.

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 29. septembra 1878

Svätý Michal Archanjel:

„Hovorím to otvorene: keby Boh nebol prisľúbil zachrániť Francúzsko, všetci títo ľudia by nariekali, ale Boží prísľub vás posilňuje a upokojuje. Nemajte strach, veď vám je sľúbená Božia pomoc! Tento región, váš región, bude ochránený, oddelený od (zvyšku) Francúzska v čase trestov.

Áno, Boh zachráni Francúzsko, ale nie bez spravodlivosti, či bez úskalí; (veď) je to sľúbené. Francúzsko bude zachránené skôr, než si väčšina myslí – veď (väčšina) sú ľudia, ktorí nedôverujú Bohu a ani do Boha nevkladajú svoju nádej.“

Za dva najviac ochránené kraje Francúzska počas „trestov“ sa pokladajú Bretónsko a Vendée, kde je katolícka viera tradične najsilnejšia. M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love