Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. mája 2021

Drahé deti, kráčate v ústrety veľkej vojne. Zbraňou, ktorá vám dá víťazstvo, je Pravda. Dôverujte Ježišovi. Nebojte sa. V tejto veľkej vojne bude Ježiš bojovať s vami. Milujte a bráňte Pravdu. Vyjavila som vám plány nepriateľov. Kráčajte s dôverou, pretože som vám už ukázala zbrane pre vaše veľké víťazstvo. Nech sa stane čokoľvek, nezabúdajte: Boh na prvom mieste. Starajte sa o svoj duchovný život. Ja som vaša Matka a milujem vás. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Rusko bude pochodovať cez všetky národy Európy, vztýči svoju vlajku nad Chrámom Svätého Petra. Rím bude očistený v krvi pre množstvo hriechov, zvlášť hriechov nečistoty. Táto generácia si zaslúži, aby bola vyhubená, pretože svet sa stal horším ako za čias potopy.

-sestra Ellena Aiellová, Taliansko, 1959-1961-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love