Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 28. novembra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste vo svojich srdciach odpovedali na Moje Volania. Aké nádherné je vidieť Moje deti kľačať. Dnes málokedy vidím ľudské srdcia pozdvihnuté láskou ku Mne a Môjmu Synovi Ježišovi. Moje drahé deti, už (teraz) vidím rozdelenia, ktoré sa vynoria, týkajúce sa nevernosti voči Bohu. Moje deti, som tu, aby som vám priniesla lásku a odvahu a ochranu v každej chvíli. Tí, ktorí budú v tomto čase verní, uvidia milosti natoľko znásobené, že pochopia Veľkosť Božej Milosti.

Moje deti, Varovanie bude čoskoro nad vami; príde nečakane, takže sa (naň) pripravte. Moje drahé deti, pamätajte si, že Pravda je Božie Slovo a (z neho) nemožno nič prekrútiť. Beda, človek si dovolil činiť, čo nie je potešujúce pre Boha. Deti, pamätajte si Ježišove slová: „buď ste so Mnou, alebo proti Mne.“ Buďte s Ním a budete mať radosti a pokoja aj keď na vás dopadne temnota. Teraz vám dám svoje materinské požehnanie: v Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.


Spread the love