Spread the love

Neuveriteľný eucharistický zázrak z Indie – Svätá tvár Ježiša Krista sa zobrazila priamo na Eucharistii…

(https://www.churchpop.com/2020/01/23/holy-face-of-jesus-allegedly-appears-on-eucharistic-host-in-india/)

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 30. mája 2013

Drahé deti, silu vyhľadávajte v Eucharistii. Môj Ježiš prichádza ku vám v Eucharistii so svojím žiarivým Telom, aby vás naplnil a urobil veľkými vo Viere. On je (tam) prítomný svojím Telom, Krvou, Dušou, aj Božstvom. Keby ste poznali duchovnú veľkosť, ktorá vyžaruje z Eucharistie, šťastím by ste plakali. K Ježišovi pristupujte potichu. Prijmite Ho, počúvajte Ho. Chce k vám hovoriť. Chce vám preukázať všetku svoju Lásku a Milosrdenstvo.

Vaše víťazstvo spočíva v Eucharistii. Iba tí, ktorí vyhľadávajú Ježiša v Eucharistii, objavia (v sebe) silu zostať verní vo viere počas veľkého a bolestivého súženia. Mnohí zaprú skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Buďte ostražití. Verte: On je (skutočne) prítomný! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 


Spread the love