Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 13. mája 2000

Drahé deti, ja som Matkou Boha Syna a (aj) vašou Matkou. Som rada, že ste tu. Žiadam vás, aby ste boli vždy verní Pánovi a nech vo svojich životoch konáte čokoľvek, nech je to na slávu Božiu a na spásu duší. Boh Ma poslal, aby som vám ukázala cestu do neba. Povzbudzujem vás, aby ste na Pánove volania radostne odpovedali. Ja som vaša Mama. Ako sa (asi) matka cíti, keď vidí svoje dieťa (uviaznuté) v temnote hriechu? Pochopte, že mám starosť o každého jedného z vás.

Ja som vaša Matka a láska neukladá, no povoláva vás k poslušnosti, pretože ste slobodní, ale Ja vám chcem povedať, že dôležitejšou vecou je Vôľa Božia. Ponáhľajte sa. Váš čas (tu na Zemi) je krátky. Choďte pevne v modlitbe, silní vo viere. Správajte sa ako skutoční synovia a dcéry. Vaše svedectvo viery by malo byť vašou skutočnou identitou ako kresťanov. (Ubehlo) tak veľa rokov, keď som prišla na Zem, ale muži a ženy (stále) nechcú prijať Moje napomínania.

Čo si myslíte o svojej konečnej destinácii? Povedzte každému, že som neprišla z Neba pre srandu. Buďte mužmi a ženami modlitby. Žijete v časoch veľkého boja. Vašou zbraňou obrany je svätý ruženec. Modlite sa s láskou a budete zachránení. Keby ľudstvo prijalo Moje napomínania z Fatimy, bolo by duchovne vyliečené. Ak sa (aj) v minulosti mnohí neotvorili Mojim napomínaniam, vy to môžete urobiť. Môžete byť vernými. Pre duchovnú bezpečnosť každého jedného z vás vám ponúkam Svoje Nepoškvrnené Srdce. Zasväťte sa mi a vždy budete mať Moju zvláštnu ochranu. Vpred. Odvahu.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love