Spread the love

 

Tento článok vyšiel pôvodne na bojom Pravda blogu m.p.gavlak v júli t.r.

 

Na tomto blogu už niekoľko rokov uvádzam rôzne katolícke proroctvá hovoriace o tom, že ľudstvo si za svoje ťažké hriechy voči Bohu bude musieť odpykať dva konkrétne tresty a to III. svetovú vojnu a tak zvané „Tri dni temnoty.“

Avšak ešte pred tým, než sa tieto veci udejú, by malo byť ľudstvo naposledy varované istou nadprirodzenou udalosťou zvanou „Osvietenie svedomia,“ angl. „The Illumination of Conscience.“

 

Technicky povedané, „Osvietenie svedomia“ bude pravdepodobne akýsi nadprirodzený úkaz, ktorý sa udeje  naraz všetkým ľuďom a zároveň osobitne každému človeku.

Keď človek umrie, dostane sa pred Boží súd, kde mu bude jasné ukázané aké strašné v skutočnosti boli hriechy, ktorých sa dopustil. Svoje činy už neuvidí optikou seba, ale optikou Boha.

 

„Osvietenie svedomia“ teda bude obdobné videnie a (hlavne) pochopenie svojich vlastných skutkov Božími očami, ale udeje sa, samozrejme, ešte tu na Zemi.

Bude to jedno z posledných varovaní hriešnemu ľudstvu – že ak sa neobráti k Bohu, dočká sa „Druhej potopy,“ tento krát však už nebude trestom voda, ale oheň, ako nám hovorí 2. Petrov list.

Mnohé z týchto proroctiev zozbieral medzi inými autor T. W. Petrisko vo svojej knihe The Miracle of the Illumination of All Consciences. Tu sú niektoré z nich:

 

Sv. Edmund Campion

„Vyhlasujem veľký deň… kedy Strašný sudca (Boh) zjaví svedomie všetkých ľudí a preskúša (tak) každého človeka každého náboženstva.“

str. 21

Anna Mária Taigiová (1836)

„Veľká očista (trest) príde na svet, no predchádzať jej bude „osvietenie svedomia,“ kedy každý človek uvidí seba, ako ho vidí Boh.“

str. 26

 

Conchita Gonzálesová, vizionárka z Garabandalu

„Bude to ako zjavenie našich hriechov a vidieť to budú rovnako veriaci aj neveriaci, ľudia všetkých existujúcich náboženstiev. Bude to… „istý druh katastrofy.“ Prinúti nás to pomýšľať na smrť, radšej by sme boli mŕtvi ako (znova) prechádzať týmto Varovaním. Toto Varovanie nebude vysvetliteľné vedecky, no napriek tomu ho budú ľudia vidieť a cítiť.

Najdôležitejšie je poznamenať, že všetci ľudia na svete uvidia znamenie – milosť, alebo trest – vo svojom podvedomí. Inými slovami, (pôjde) o „varovanie.“

Ľudia uvidia svoje hriechy a aj to, čo spôsobujú. Každý z nás (Conchita verí, že sa to stane ešte za jej života – pozn. prekl.) bude cítiť niečo iného, lebo to bude závisieť od nášho svedomia. Varovanie (teda) bude veľmi osobné… Fenomén nespôsobí žiadne fyzické ublíženie, ale predesí nás, pretože v ten moment uvidíme naše vlastné duše a zlo, ktoré páchame… Nikto nebude pochybovať o tom, že to bude od Boha a nie od človeka.“

str. 31

 

Mari-Loli Mazonová, vizionárka z Garabandalu

„Uvidíme to a budeme to cítiť v našom vnútri a bude nad Slnko jasnejšie, že to pochádza od Boha.

Všetko bude na niekoľko sekúnd stáť nehybne – dokonca aj lietadlá na oblohe. Bude to vypadať, akoby sa svet úplne zastavil.“

str. 32

 

Jacinta Gonzálesová, vizionárka z Garabandalu

„Toto Varovanie bude čosi najprv viditeľného na oblohe všade po svete a hneď na to sa to presunie do najhlbších zákutí našich duší. Bude to trvať len kratučkú chvíľu no nám sa to bude zdať veľmi dlhé kvôli účinku, aký to na nás bude mať.“

str. 32

 

otec Stephano Gobbi

„Duch Svätý príde, aby založil slávnu Kristovu vládu a bude vládnuť milosťou, svätosťou, láskou, spravodlivosťou a pokojom… Otvorí dvere do sŕdc a osvieti všetky svedomia. Každý človek uvidí seba samého v horiacom ohni nebeskej Pravdy. Bude to ako malý Posledný súd. A potom Ježiš Kristus založí svoju slávnu vládu po celom svete.“

 

str. 68

 

 

otec Mark Goring, video z 28.1.2020

„Verím tomu, že rok 2020 bude rokom… vízie pre mnohých ľudí. Bude zvláštny dar zvaný „Osvietenie svedomia“ pre mnohých ľudí, ktorí úplne zišli z cesty… V 2. Knihe kráľov, kapitole 22 čítali 18-ročnému kráľovi Izraela Slovo Božie, zákony Boha, a tento mladý kráľ si roztrhal rúcho a mal (svoje vlastné) osvietenie svedomia. Hovorí: „čo sme to urobili?!? Prečo sme sa odvrátili od príkazov Božích zákonov?“

A ja verím tomu, že počas tohto roku nastane táto nezvyčajná milosť zvlášť pre našich mladých ľudí, že zanechajú svoju hlúposť, že zanechajú totálnu idiotickosť nášho padlého veku. (Verím, že) oni to zanechajú a povedia si: „Počkať, toto nie je to, čo Boh hovorí“…

(https://www.youtube.com/watch?v=qzkcdNIHJks)

 

 

otec James Blount, video z 5.11.2019

„Žijeme vo veľmi nezvyčajných časoch, úprimne povedané, apokalyptických časoch… a čoskoro sa udejú isté veľké veci, ktoré zatrasú celým svetom. Pôjde o „Osvietenie svedomia.“ Takže svet sa zobudí a odvráti sa od temnoty, začne sa kajať a spojí sa so Svetlom, Ježišom Kristom.

Toto bolo predpovedané v mnohých dobách, mnohými svätcami… Toto bude ten najväčší skutok milosrdenstva v celých dejinách sveta.

Ó Bože, ako môžeš urobiť niečo ešte krajšieho, ako je toto: ukázať každému, aj ateistom, aj drogovo závislým, aj politickým predstaviteľom ktorí kradnú peniaze svojich ľudí pre osobné účely; ukázať nám všetkým, že bude (Posledný) Súd, že život má zmysel, že existuje cesta von, že Boh je skutočný. V minulých dobách mohli o takom niečom iba snívať.

Treba sa na to pripraviť už teraz, lebo to bude – ako svätí hovoria – hlbokým šokom… Som si istý, že Ježiš to videl na svojej kalvárii, videl tento Dar, ktorý jedného dňa pošle pre tých, ktorí stratili všetku vieru a všetku nádej.

Preto je lepšie pripraviť sa na toto osvietenie svedomia a požiadať Boha, aby pripravil aj vašich blízkych. Chodievajte pravidelne na sv. spoveď.“

(https://www.youtube.com/watch?v=soUWwsjAWtc&t=302s)

 

 

otec James Blount, video z 8.6.2020

„Bude (isté) „Varovanie,“ či „Veľké osvietenie“… každej jednej ľudskej bytosti – pretože Pán miluje každého – bude daný rovnaký dar v rovnaký čas a to (sa bude diať) po celom svete. Dúfame, že sa to udeje čoskoro, veríme, že sa to stane tento rok, 2020…

Tento rok môže byť rokom, kedy Boh naplní proroctvo, ktoré dal mnohým svätým, prvý krát už pred stovkami rokov. Každý človek na Zemi sa zaraz ocitne v stave „zamrznutia v priestore,“ nech bude kdekoľvek, či v lietadle, aute, doma, v práci. Všetko sa zastaví a Pán dá každému jednému človeku pochopenie, kto sme. Uvidíme seba samých, ako nás Boh vidí.

Do každej ľudskej duše vpíše základný Boží Zákon: že Boh je skutočný. Každá jedna duša, aj Holywoodske celebrity, ktoré hovoria, že niet Boha, si bude istá, že Boh je skutočný; že je čistý, spravodlivý, milujúci a milý. Avšak rovnako uvidíme, kto sme my v kontraste oproti Bohu. Možno po prvý krát spoznáme pravdu: že existuje Boh a že to nie sme my“…

(https://www.youtube.com/watch?v=xcHstOv4Bsc)


Spread the love