Spread the love

Early Christian Art. Italy. Early Christians. Roman tombstone with Christian iconography. Representation woman with a Chi Roho and a dove with olive branch (symbol of the soul of the dead).Baths of Diocletian, part of the National Roman Museum Rome. Italy. (Photo by: PHAS/Universal Images Group via Getty Images)

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 28. novembra 2020

Pokoj, Moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, Ja, vaša Matka, som prišla z Neba požiadať vás o intenzívne modlitby za mier, ktorý je ohrozovaný pyšnými a skazenými mužmi, ktorí – plní nenávisti a satanovej temnoty – chcú spôsobiť veľkú bolesť strašným spôsobom mnohým Mojim deťom.

Prijmite do svojich životov dar modlitby a Božej milosti, aby ste boli tými, ktorí, spojení Mojim Nepoškvrneným Srdcom, úpenlivo prosia Najsvätejšie Srdce Môjho Syna Ježiša za obrátenie sveta a (jeho) spásu, ponúkajúc seba Pánovi za spásu duší.

Modlite sa, deti, veľmi sa modlite, pretože najťažšie časy čoskoro prídu a šťastní budú tí, ktorí vypočuli Moje naliehania a uposlúchli (tak) Božie Volanie. Ale beda neposlušným, tým, ktorí zostali hluchí a navrátili sa ku klamom sveta plytvajúc (tak) časom na obrátenie: bude (medzi nimi) veľký nárek a škrípanie zubami.

Toto je naliehanie, ktoré predkladám celému ľudstvu: obráťte sa! – Boh je jediným Pánom Nebies a Zeme, a iného niet!  Niet inej Pravdy a iného učenia, len (to), čo vám Môj Syn zanechal v Svätej Cirkvi – Katolíckej cirkvi. Obráťte sa, ľudia tvrdého srdca, zaslepeného a sťaženého. Toto je tá hodina!   

Žehnám vás všetkých: v Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love