Spread the love

Buďme ako Asterixova dedinka: malí, ale nepoddajní!

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. júla 2018

Drahé deti, ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Smerujete v ústrety budúcnosti plnej veľkých skúšok. Cirkev Môjho Ježiša bude malá a jej veriaci budú prenasledovaní. Nepriatelia vpadnú do katolíckych chrámov a veriacich vyhodia. Toto bude čas veľkej bolesti pre Moje úbohé deti. Žiadam vás, aby ste uchovávali horieť plameň svojej viery. Neustupujte.  S Pánom (však) príde vaše zadosťučinenie . Počas veľkého zmätku privedie Boh odvážnych mužov a ženy, ktorí budú brániť Pravdu  a spolu s vernými kňazmi dajú svedectvo Cirkvi Môjho Ježiša.

Modlite sa na kolenách. Nie ste sami. Milujem vás a som po vašom boku. Žiadam vás, aby ste boli Ježišovi verní. Nebuďte oklamaní falošnými učeniami. Môj Syn Ježiš je Otcova Absolútna Pravda a len v Ňom nájdete Spasenie. Odvahu! Budem sa za vás modliť k Môjmu Ježišovi. Nech sa udeje čokoľvek, zostaňte v obrane Pravdy. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love