Spread the love

 

Pán Ježiš Gisele Cardii , 27. októbra 2020

Moja sestra a dcéra, nech je tvoje srdce v pokoji, pretože čo sa stane, bude hrozné v tvojich očiach aj (v očiach) tvojich bratov a sestier. Ja, váš Boh, som bol opustený; Som sám a ty pociťuješ Moje utrpenie. Moja dcéra, mnohí dúmajú (nad tým), čo sa stane a neuvedomujú si, že všetko padne: už viac nerešpektujú Prvé prikázanie, neveria v moc modlitby a lásky, sú zmätení  a stratení.

Môj sladký poklad, Moje prázdne kostoly sa stali miestom pokrytectva, falošnosti a zábavy; ale Ja som (stále) tam: sledujem (to) s veľkým sklamaním a nariekam (nad tým). Sestra Moja, sprevádzaj Ma v tejto bolesti, aby všetko bolo jasnejšie: toto všetko sa skončí. Čoskoro zasiahnem; čoskoro príde veľká Búrka. Začnú guerillove (t.j. partizánske) boje, ktoré prerastú do (otvorenej) vojny.

Príde čas, kedy vás stále budú držať ďaleko (od kostolov), zmeniac (tak) váš spôsob života, viac a viac vás vedúc do hriechu. Sviatosti sa už viac nebudú podávať a všetko sa zmení; klamstvá budú dobre pripravené a budú vás presviedčať, (aby ste) hrešili viac a viac. Bratia a sestry, žiadam vás, aby ste neboli slepí: len s modlitbou vychádzajúcou z vašich sŕdc budete môcť vidieť klam. Teraz ťa opúšťam, Moja sladká drahá dcéra; svoju bolesť obetuj; ty spolu so svojím milovaným manželom ste žehnaní Nebesiami a Mojím Otcom, nikdy nebudete sami. Modlite sa za Cirkev, kde sa odpadlíctvo stane verejným.

Teraz ťa opúšťam so Svojím požehnaním a pomazávaná budeš bývať každý deň.

Tvoj drahý Ježiš.

 

+ + +

Tretie prikázanie znie: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. Omše cez internet pravdepodobne nenahrádzajú skutočnú účasť v kostole a už vôbec nie účasť na Premenení. Asi sme takýmto spôsobom skutočne nútení prehrešovať sa proti Tretiemu prikázaniu.

Múdre je, podľa mňa, pokľaknúť pri „internetovej omši“ počas Premenenia tým smerom, kde je kostol – teda nie klaňať sa obrazovke.

Ja občas zvyknem stávať pred kostolom – aj keď sú mikrofóny až provokačne vypnuté – a dúfať, že sa mi podarí začuť cinknutie počas Premenenia a pokľaknúť si v čase, kedy by Premenenie u nás asi malo byť.

Neverím tomu, že sa táto situácia v blízkej budúcnosti na dlhšiu dobu vráti do normálu; toto musí byť diablov finálny geniálny plán ako dostať aj posledné zvyšky Božieho ľudu z pravej cesty.  

Veď napísané je: „a keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik.“

Neúčasť na nedeľnej svätej omši, či v prikázaný sviatok, je považovaná za smrteľný hriech.

Boh tieto dni možno skutočne skráti Vlastným zásahom, keď kalich pretečie – ale bude to bolieťa bude sa na to treba pripraviť. Fyzicky aj duchovne.

M.


Spread the love