Spread the love

 

Panna Mária sv. Brigite

Peter predstavuje svätú vieru: vieru Svätej Cirkvi. Ako Peter zostával pevný až do konca, tak aj viera Svätej Cirkvi zostane pevná bez konca. Preto Peter, svätá viera, hovorí: „Otvorte svoje ústa a ja vám dám dobré jedlo!“ Znamená to: otvorte svoje duše a v Svätej Cirkvi nájdete najsladšie jedlo, to je, samotné Telo Pánovo v obete na oltári, Nový aj Starý Zákon, učenia doktorov (Cirkvi), trpezlivosť martýrov, pokoru spovedníkov, čistotu panien, a vskutku základ všetkých čností. Podľa toho hľadajte svätú vieru v Cirkvi sv. Petra; na pamäti majte hľadanie viery a následne jej praktizovanie.

Pavol predstavuje trpezlivosť, pretože bol horlivý voči tým, ktorí bojovali proti svätej viere, radostný v ťažkostiach, dlho-trpiaci no v nádeji, trpezlivý v nezdaroch, súcitný s tými v bolestiach, pokorný v čnostiach, vľúdny k chudobným, milosrdný k hriešnikom, učiteľ a majster všetkých, zotrvávajúci v Božej láske až do konca. Takže Pavol, to je, trpezlivosť, vás vyzbrojí zbraňami čností: skutočnou trpezlivosťou, založí a posilní vás príkladom Kristovej trpezlivosti a (trpezlivosťou) jeho svätcov, nakloní Božiu lásku vo (vašom) srdci, učiní (vo vás) horiaceho ducha pre veľké skutky, urobí človeka pokorným, miernym, milosrdným, horlivým pre Nebo, vedomého si seba samého a vytrvalého v stanovených úlohách.

 

ZDROJ: http://www.dailycatholic.org/4bridg18.htm


Spread the love