Spread the love

 

Celý kresťanský svet nedávno pobúrili Františkove slová o tom, že by homosexuálne páry mali mať nejakú formu civilného zväzku. Tieto slová reprezentujú viac, než len pápežov osobný názor, či „meniacu sa dobu.“ Tieto slová môžu v skutočnosti reprezentovať konečný a finálny pád Rímskej Cirkvi pred jej takmer úplným zničením (a následným „zmŕtvychvstaním“). 

 

Po prvý krát som o tejto téme písal už v roku 2016 vo svojom články na blog.pravda s názvom Bude za Františka I. zničený Rím tak, ako to predpovedá proroctvo sv. Malachiáša? (https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/01/23/bude-za-frantiska-i-zniceny-rim-tak-ako-to-predpoveda-proroctvo-sv-malachiasa/). Vtedy ma zaujalo množstvo rôznych starých predpovedí a proroctiev o tom, že akýsi pápež utečie z Ríma počas veľkej revolúcie. Niektoré z týchto proroctiev boli tieto:

Staronem.

V tom čase bude pápeža, ktorý nebude dlho na petrovom stolci, no kvôli nastavajúcim okolnostiam opustí Rím.

Pius X.

Aké strašné videnie! Budem to ja? Alebo to bude jeden z mojich nástupcov? Isté je, že pápež utečie z Ríma a keď bude utekať, bude prekračovať mŕtve telá svojich kňazov.

Helen Wallraffová, 19. storočie

„Jedného dňa utečie akýsi pápež z Ríma v sprievode iba štyroch kardinálov… prídu do mesta Kolín.“ 

Bruno Cornacchiolla , 4. januára 1990

Kresťania bojujú proti sebe, pretože už nemajú viac vodcu, ktorý by ich zjednotil.

 

Obr.: Krátko po abdikácii Benedikta XVI. strelil do Baziliky sv. Petra blesk, čo katolícky svet ohúrilo

 

Obdobne hovoria aj mnohé proroctvá Brazílčana Pedra Régisa, ktoré na tejto stránke postupne uvádzam:

Z 29. Marca 2005

Príde deň, kedy kráľ (pápež) opustí svoj domov, aby dožil v inej krajine. Chcem vám povedať, že Pán je smutný z hriechov mužov a žien. Zem je plná zla a ľudia kráčajú smerom k veľkému zničeniu, ktoré pripravili svojimi vlastnými rukami.

Z 11. januára 2005

Drahé deti, veľké mesto v ruinách a žiadneho kráľa na jeho tróne (takmer určite je tu reč o Vatikáne a o pápežovi).

Z 1. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, veľký zástup bude pochodovať a zúrivo provokovať veľké ničenie (reč je tu o revolúcii). Zničia mesto na siedmych pahorkoch (Rím) a obsadia Petrov trón! Žiadam vás, aby ste sa modlili viac a viac za Cirkev Môjho Ježiša. Vedzte, že v budúcnosti Cirkvi budú veľké bolesti. Muky kalvárie na ňu prídu.  

Z 5. januára 2008

Drahí synovia a dcéry, na Rím sa vychrlí vojna a bude tam len pár preživších. Ten, ktorý je proti Kristovi, spôsobí utrpenie a bolesť celej Európe. Petrov trón bude prázdny. V Cirkvi budete vidieť náreky nad bolesťami a bedákanie.

 

Treba povedať, že niečo obdobného sa už v nie až tak dávnej minulosti stalo. V roku 1848 sa prehrmela vlna revolúcií po celej Európe. Neušetrené nezostalo dokonca ani Slovensko a práve z tohto obdobia je ona maľba Janka Francisciho v slovenskej uniforme a s puškou v ruke. Kópie slovenskej uniformy z revolúcie 1848/9 dnes má na sebe napríklad prezidentská hradná stráž.

V každom prípade, v Ríme bola vtedy situácia tak zlá, že pápež Pius IX. skutočne z mesta utiekol pred rabujúcim davom.

 

DVAJA PÁPEŽI

To, čo tieto predpovede viaže už priamo na našu dobu, je zmienka o tom, že keď sa tieto veci budú diať, budú vládnuť dvaja pápeži.

Starotal. proroctvo

Keď Biely pápež a Čierny pápež (hlava jezuitov, alebo protipápež – pozn. G. Culleton, 1941) zahynú počas tej samej noci, nastane nový úsvit Kresťanskej civilizácie a Veľký biely deň.

 Merlin, 7. stor

Na stolci petrovom bude nemeckého protipápežaTaliansko a Nemecko budú v tom čase vo veľkých problémoch. Francúzsky kráľ dosadí pravého pápeža. 

Proroctvo mnícha z premoslkého kláštora, 15. St.

Udeľ milosť, milosť aspoň pre Rím! Ale ty nepočúvaš moje prosby a Rím taktiež upadá do chaosu. Vidím kráľa Ríma s krížom a tiarou (pápežská trojkoruna) ako si zo svojich topánok trasie prach a v zhone uteká na druhý breh. Tvoja Cirkev, ó Pane, je rozdelená tvojimi vlastnými deťmi. Jeden tábor je verný pápežovi, ktorý utiekol, druhý tábor je verný vláde Ríma, ktorá rešpektuje žezlo, no rozbila tiaru.

Obr.: Ďalší symbolický moment: pápež František vypúšťal spolu s deťmi holubice mieru pred zaplneným námestím, no v tom prileteli vrany a „holubice mieru“ surovo napadli. Písal dokonca o tom aj liberálny Guardian: https://www.theguardian.com/world/2014/jan/26/pope-doves-attacked-by-crow-seagull-st-peters-square

 

Pedro:

Z 8. júla 2008

 Keď bude vláda rozdelená, nastane veľký zmätok medzi predstaviteľmi náboženstva. Mnoho veriacich mužov a žien sa bude bezcieľne potulovať, plní pochybností. Nebudú vedieť, na koho stranu sa pridať. 

Z 19. marca 2005

Drahé deti, veľká loď (Cirkev) bude vo vysokých vodách a všetci na jej palube budú prekvapení Kristom pred nimi. Rozdelená vláda a prázdne kreslo. Existencia dvoch kráľov (pápežov; pápež je v podstate kráľom Vatikánskeho mestského štátu – pozn. prekl.) spôsobí vo svete veľký zmätok, ale Boh príde Svojim ľuďom na pomoc.

Dnešná situácia je výnimočná v tom, že aj keď v minulosti boli dvaja, či traja pápeži, všetci boli jeden proti druhému a svojho „soka“ považovali za uzurpátora. Dnes idú František s Benediktom defacto „ruka v ruke“ a navzájom sa uznávajú.

Posledná predošlá abdikácia pápeža nastala pred 600 rokmi. Pápež sa vtedy zriekol svojho úradu. Nestal sa však „emeritným pápežom.“ Naopak, vrátil sa späť do kardinálskej hodnosti. Nesmel viac nosiť biele pápežské rúcho a jeho pápežský prsteň bol zničený. Benedikt, si, samozrejme, svoj pápežský prsteň ponechal a nosí ho naďalej.

Dvaja pápeži sú teda historickou abnormalitou a titul „emeritus“ bol pre pápeža Beneditka defacto vymyslený na mieru.

Zaujímavý je tiež názor teológa, Dr. Taylora Marshalla. Podľa neho, keď ukrižovali Ježiša Krista, bolo židovské náboženstvo rovnako tak rozdelené medzi dve spriatelené hlavy – Kajfáša a Annanáša. Ale aj toto bola historická anomália a predstavený židovského náboženstva mal byť vždy len jeden človek. Dr. Marshall sa teda pýta, či „dvojpápežstvo“ nie je obdobným symbolom ukrižovania Kristovej Cirkvi.

 

TAM, KDE JE PAPA FRANCESCO PRIAMO SPOMENUTÝ

Jedna z najdesivejších a najzáhadnejších vecí, na ktoré som kedy narazil, bol podivný chat na fóre godlikeproduction.com. Dátum a čas jasne ukazujú, že tamojšie správy boli písané pred zvolením Františka za pápeža. František bol zvolený v marci 2013 a správy sú z 17.2. 2013, teda už po abdikácii Benedikta. V žiadnom prípade nejde o podvrh, tu je anglický originál: https://www.godlikeproductions.com/forum1/message2143087/pg1?c1=1&c2=1&disclaimer=Continue

 

Niektoré zo správ:

AC 34595220, 17.2.2013, 11:57

„Bude to Argentínčan, neviem presne ktorý, ale tým som si istý. Počkajte a uvidíte, že sa to stane!:)“

AC 34595220, 17.2.2013, 12:00

„Tipujem, že to bude Sandri, alebo Bergoglio.“ 

AC 34595220, 17.2.2013, 12:14

„Nemáte ani potuchu, ako náš svet skutočne funguje. Všetko je vopred plánované, všetko.“ /odpoveď na reakciu, že počas konkláve sa môže udiať čokoľvek./

AC 34595220, 17.2.2013, 12:18

„Nepatrím do žiadnej skupiny, ani nedokážem kontrolovať čas, len mám svojho informátora, ktorý je „veľmi blízko Vatikánu.““ Môžem povedať, že som sa k nemu dostal viac-menej náhodou. Počkajte a uvidíte, že sa to stane.

 

Záhadný užívateľ nakoniec dopĺňa:

AC 34595220, 17.2.2013, 12:29

Bude to posledný pápež, čo implikuje, že Rím bude možno zničený, ako je predpovedané; dosť ma šokovalo, počuť tieto veci.“

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/07/15/uzivatel-ktory-predpovedal-ze-bergoglio-bude-dalsim-papezom-ako-aj-to-ze-bude-tym-poslednym/

 

Na spomínanom fóre sa o vtedy ešte budúcom pápežovi objavila ešte jedna obdobná správa iného užívateľa, ktorý píše:

Nobody 34609621, 17.2.2013, 11:50

And the Last one, before the transition.

(Bude to) Posledný (pápež), pred transformáciou.  

Obr.: Pápežovi pomerne často odlietava jeho pokrievka hlavy. Môže to byť symbol toho, že mu môže byť jeho vláda nečakane odňatá?

 

Pedro

Zo 16. marca 2013

Drahé deti, Peter (zjavne vtedy novozvolený pápež František) bude viesť bárku uprostred veľkých búrok. Modlite sa za neho! Nasledovník (svätého) Petra bude potrebovať vaše modlitby, (pretože) prejde krížovú cestu. Kvôli svojmu postaveniu bude milovaný aj nenávidený. Teraz je čas utrpenia. Jed je v strome, nie v ovocí (t.j. „Cirkev je vnútri otrávená množstvom zla, ale jej sviatosti sú stále platné, je stále plná milostí“). Cirkev môjho Ježiša smeruje do budúcnosti plnej ťažkých skúšok, ale ako som vám povedala, Ježiš má všetko pod kontrolou.

Veľmi závažné sú tiež slová Edsona Glaubera, ktorý sa vyjadril:

Závažné udalosti

Treťou periódou je teda sedemročné obdobie po roku 2019. Toto obdobie začína práve teraz a skončí v roku 2026 (skôr 27 – p.p.). O tejto dobe Glauber hovorí, že bude plná závažných udalostí v cirkvi, trasúcich sa základoch, vnútornom štiepení; hovorí o delíriu mnohých ľudí, o veľkej strate viery v samotnej cirkvi, po čom budú cirkev ľudia húfne opúšťať. Veriaci budú zrádzaní, prenasledovaní, umlčiavaní a zabíjaní po celom svete. Len tretina z nich ostane. Pán očistí svoju cirkev a svoj ľud skrze perzekúcie a krviprelievanie kvôli strašným hriechom do ktorého svet a cirkev upadli.

 

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2020/05/30/proroctvo-edsona-glaubera-o-troch-7-rocnych-obdobiach/

 

ACB. VIGANO

Vlastnými slovami:

Keď Cirkev – a hlavne jej pápež – prestanú Zlému klásť odpor, niečo sa udeje. Mne to príde celkom evidentné… (je evidentné), že posledné časy nastávajú priamo pred našimi očami…

 

ZNIČENÝ A PRÁZDNY KOSTOL – TREST ZA ZLÝCH KŇAZOV A VERIACICH

Toto som zachytil vo viacerých spisoch. Explicitne to spomína hlavne Luisa Piccaretta (20. stor.) aj sv. Brigita švédska (13. stor.). Obe mali vízie Ježiša Krista a obom predával rôzne správy, ktoré si zapisovali do svojich denníčkov.

Sv. Brigita napr. spomína ako jej Ježiš povedal, že trestom za/na zlých a padlých kňazov, ktorí sa spreneverili Jeho učeniu, sú horiace kostoly týchto kňazov. Boh im nedovolí šíriť svoje bludy príliš dlho.

Luisa Piccaretta zas cituje Ježišove slová, ktoré vyslovene hovoria: (Zlí kresťania) dosiahnu toho, že kostoly zostanú pusté a nikto (im) Sviatosti podávať nebude.

Obr.: Kristov námestok a pohanská bohyňa vo vatikánskych záhradách. Toto sa Vám nikdy nezabudne, papa Francesco… 

 

Čo ak sa však Kristovmu učeniu začne spreneverovať sám pápež? Ako asi dopadne jeho sídlo?

 

PÁPEŽ FRANTIŠEK NIE JE POSLEDNÝ PÁPEŽ

Niekedy v budúcnosti bude Rím zničený a všetko nasvedčuje tomu, že to bude ešte za pontifikátu súčasného pápeža.

Nebude to však koniec ani sveta ani Kristovej Cirkvi. Katolícka cirkev už raz stála na pokraji totálneho zániku a to za čias Rímskej ríše. No Boh vzbudil slávneho vojvodcu – cisára Konštantína Veľkého – a ten porazil a zničil všetkých nepriateľov Cirkvi a sám sa stal kresťanom. Od tej doby sa postupne všetci ľudia ríše stali katolíkmi.

Stalo sa to raz a stane sa to znova; presne to nám hovoria všetky proroctvá. Budúci Konštantín Veľký príde z Francúzska. Čím ďalej mi je jasnejšie, že tento človek už žije a len čaká, kedy ho Boh do jeho veľkej úlohy povolá…

Pedro

Z 1. mája 2008

Po všetkých skúškach, ktoré Pán dovolí voči Svojej Cirkvi, tá bude víťazná. Veľký muž viery povedie Cirkev k veľkému víťazstvu. Buďte verní.  


Spread the love