Spread the love

Obr.: Susedné Poľsko: 6000 marxistov/liberálov/LGBT/feministiek/neviem-čo-ešte sa snaží vyrabovať miestny chrám (v hneve za zákaz interupcií) bránený 200 katolíkmi.

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 27. októbra 2020

Drahé deti, smerujete do budúcnosti vyplnenej veľkým bojom medzi dobrom a zlom. Nepriateľove akcie sa budú stupňovať, aby vás držal od Pravdy.  V tejto Veľkej bitke bude vašou zbraňou obrany láska k Pravde. Vo vašich rukách – svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašich srdciach – láska k Pravde. Vy ste Pánovo vlastníctvo. Miluje vás a očakáva vás s otvorenou náručou. Pevne verte v Moc Božiu. Nič nie je stratené. Dajte mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste spásy. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

 

Prions pour la France!


Spread the love