Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 22. mája 2008

Drahí synovia a dcéry, Ja som Kráľovná Pokoja. Ja som Matka Boha Syna a (aj) vaša Matka. Vedzte, že vaše skutočné šťastie je v Ježišovi. S láskou prijímajte Evanjelium Môjho Ježiša a dovoľte Jeho milosti aby zmenila vaše životy. Ľudstvo stratilo pokoj, pretože človek odmietol lásku Boha. Žiadam vás, aby ste boli na Mojej strane. Ľudstvo veľmi riskuje a Ja som prišla z Neba, aby som vám pomohla. Počúvajte Ma pozorne. Pokojne prijímajte Moje volania a Ja vás povediem na výšiny svätosti.

Neprestávajte sa modliť. Pevne sa držte na ceste, ktorú vám ukazujem. Milujte Pravdu a bráňte ju. Neochvejne verte vo všetko, čo som vám za tie roky vyhlásila. Prišla som, aby som vás utvrdila v Pravde. Nedovoľte falošným ideológiám, aby vás odviedli od Pravdy. Príde deň, kedy budú veriaci nútení popierať Ježišovu prítomnosť v Eucharistii. Veriacim bude vyhrážané a braní budú pred súd.

Veľké prenasledovanie Cirkvi nastane. Bude to čas veľkej bolesti pre veriacich. Mnoho vysvätených (t.j. kňazov) v strachu ustúpi. Nepriateľ dobyje mnoho miest, ale konečné Víťazstvo bude patriť Pánovi. Buďte silní a pevní vo viere. Nedovoľte, aby tento veľký poklad – (vaša) viera – vymizla z vašich sŕdc. Budem žiadať Svojho Syna Ježiša, aby vás posilňoval Svojou milosťou. Vpred! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love